Ljudfiler, KF sammanträde 23/11

Kommunfullmäktige, tisdagen den 23 november 2021

 1. Upprop (Mp3 1,8 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 100 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 86 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 142,5 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Medborgarförslag _ angående inglasad miniatyrmodell av Mullsjö (Mp3 1,8 MB) Öppnas i nytt fönster.
 6. Medborgarförslag _ webbsända kommunfullmäktiges sammanträden _ svar (Mp3 4,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Ekonomisk månadsuppföljning per september 2021_ Mullsjö kommun (Mp3 517 kB) Öppnas i nytt fönster.
 8. Begäran om ekonomiska medel till socialnämnden 2021 (Mp3 13 MB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Kommunal borgen och samverkansavtal för utbyggnad av Björkgården (Mp3 2,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Avfallstaxa 2022_ June Avfall och Miljö (Mp3 15 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Parlamentariska beredningen (Mp3 48,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Samverkansavtal överförmyndare (Mp3 394 kB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL (Mp3 515 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Avsägelser (Mp3 213,5 kB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Valärenden (Mp3 1,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Delgivningar (Mp3 550 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 december 2023