Ljudfiler, KF sammanträde 25/2

Kommunfullmäktige tisdagen den 25 februari 2020

 1. Upprop (Mp3 1,4 MB) Öppnas i nytt fönster.
 2. Val av justerare (Mp3 100 kB) Öppnas i nytt fönster.
 3. Justeringens tid och plats (Mp3 80 kB) Öppnas i nytt fönster.
 4. Godkännande av ärendelista (Mp3 137 kB) Öppnas i nytt fönster.
 5. Ärende utgick
 6. Information från miljönämnden till kommunfullmäktige (Mp3 6 MB) Öppnas i nytt fönster.
 7. Förslag till justering av avgifter i VA-taxa för Mullsjö kommun (Mp3 1,4 MB Öppnas i nytt fönster.)
 8. Taxor och avgifter 2020 Räddningstjänst (Mp3 600 kB) Öppnas i nytt fönster.
 9. Markpris för Havstenshult 1_1 (Mp3 1,2 MB) Öppnas i nytt fönster.
 10. Motion - införa klasseniorer i Mullsjö kommun - svar ( Mp3 2,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 11. Motion - Att kommunen ska arrangera högtidsfirande - svar ( Mp3 300 kB) Öppnas i nytt fönster.
 12. Motion - teknikgård - svar ( Mp3 1,7 MB) Öppnas i nytt fönster.
 13. Motion - Inför barnomsorgspeng - svar ( Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 14. Ekonomisk månadsuppföljning 2019 ( Mp3 44 MB) Öppnas i nytt fönster.
 15. Avsägelser från uppdrag ( Mp3 900 kB) Öppnas i nytt fönster.
 16. Valärende 2020 (Mp3 1,5 MB) Öppnas i nytt fönster.
 17. Delgivningar (Mp3 800 kB) Öppnas i nytt fönster.

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 augusti 2023