Nu sätter vi Mullsjö på kartan

Vy över Mullsjön i kvällsljus med vass i förgrunden.

Foto: Nicole Morgny Photography

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man jobbar aktivt med det eller inte. Men genom att göra det tydligt vad Mullsjö står för kan vi bli mer träffsäkra i vår kommunikation och få fler att vilja leva och bo här, besöka platsen eller starta sitt företag här.

Därför har vi startat ett arbete med att sätta fingret på Mullsjö och jobba fram ett spännande och unikt sätt att berätta om vår plats.

Med Mullsjö menar vi alla platser i det geografiska området Mullsjö kommun, från Utvängstorp i norr till Bönared i söder.

Ett platsvarumärke består av alla de associationer, tankar, känslor och uppfattningar som finns av en plats.

Tänk på västkustens klippor och bryggor, raukarna på Gotland eller en kall norrskenskväll i norra Norrland. När vi tänker på de platserna får vi upp en rad bilder i huvudet. Vi kopplar dem till en viss känsla, associerar dem till annat som finns på platsen och kanske till och med hör vissa ljud eller känner en speciell doft. Det beror på att de här platserna har ett så tydligt koncept. De erbjuder en upplevelse som är unik och som inte finns någon annanstans.

Det är precis det som ett platsvarumärke handlar om. Att göra det tydligt vad vår plats står för och vad som är speciellt för just Mullsjö.

Vi har mycket att berätta om och mycket att vara stolta över. Men vi saknar ett tydligt och samlat sätt att prata om vår plats på. Vi behöver paketera platsen som en upplevelse och ett tydligt koncept som är lätt att minnas.

Genom att göra platsen mer attraktiv kan vi bidra till att fler vill leva och bo här, fler vill driva sina företag här, fler vill jobba här och fler vill besöka platsen.

Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor, lever och verkar på platsen. Även personer som har sitt ursprung på platsen eller brukar besöka platsen är med och formar varumärket.

Därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans så att vi kan ta fram något som alla kan stå för och känna sig stolta över.

Platsvarumärket representerar allt det som förknippas med platsen Mullsjö. Naturtillgångar, näringsliv, evenemang, händelser och inte minst den mentalitet och personlighet som genomsyrar platsen.

Kommunens varumärke står för den kommunala verksamhet och service som finns på platsen, till exempel utbildning och vård och omsorg.

Arbetet kommer mynna ut i:

  • En tonalitet och ett sätt att uttrycka sig när vi kommunicerar platsen Mullsjö
  • En visuell identitet med typsnitt, färger och grafiska element
  • En logotyp eller illustration för platsvarumärket
  • Ett bildmaner som berättar vilken känsla och uttryck vårt bild- och filmmaterial ska förmedla

 

Detta utgör rötterna för varumärkesarbetet. Genom att ta fram den här basen kan vi sedan jobba vidare med kampanjer och att implementera det i olika kanaler och plattformar.

Under våren 2023 samlar vi in det underlag som varumärkesarbetet ska bygga på. Invånare, företagare, föreningar och aktörer inom besöksnäringen kommer få möjlighet att bidra med sina tankar om vad som är unikt med Mullsjö och vad vi vill vara kända för i framtiden. I det här skedet görs också en nationell attitydundersökning för att se vilka uppfattningar som finns om Mullsjö utanför kommunen.

Hösten 2023 kopplas kommunikationsbyrån Intellecta in. De hjälper oss att sammanställa allt material som kommit fram i de samtal, workshops och enkäter vi gjort. Deras experter jobbar utifrån det fram en varumärkesplattform med visuell identitet, logotyp, bildmanér och tonalitet.

Till våren 2024 är planen att platsvarumärket ska börja användas. I det här skedet kan vi börja jobba med att ta fram mallar, bild och filmmaterial, kampanjer och allt annat som vi ser behövs för att bidra till att göra Mullsjö till en unik och attraktiv plats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 maj 2023