Enkät – Nationella minoriteter

Mullsjö kommun vill stärka arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Vi behöver därför undersöka vilka behov du har som tillhör en nationell minoritet. Ditt svar betyder oerhört mycket för oss!

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar,
romer, samer (urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är
finska, jiddisch, romani chib, samiska och meänkieli. Alla kommuner i Sverige har ett
ansvar att arbeta för att dessa fem nationella minoriteter ska kunna behålla och utveckla
sitt språk och sin kultur. Detta regleras i bland annat lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och skollagen (2010:800).

Du svarar anonymt

Du svarar helt anonymt på enkäten. Tänk på att inte skriva några personuppgifter som
gör att du kan identifieras. Läs mer på sidan Hantering av personuppgifter

Frågor om enkäten

Kontakta nämndsekreterare Nathalie johansson, nathalie.johansson@mullsjo.se
Tack för din medverkan!

Hur gammal är du?
Hur gammal är du?

Kön
Kön
Språk
Vilken nationell minoritet eller urfolk tillhör du?
Vilken nationell minoritet eller urfolk tillhör du?

Pratar du något av de nationella minoritetsspråken?
Pratar du något av de nationella minoritetsspråken?

Hur ofta använder du ditt nationella minoritetsspråk?
Hur ofta använder du ditt nationella minoritetsspråk?

Om ja, i vilka sammanhang använder du minoritetsspråket?
Om ja, i vilka sammanhang använder du minoritetsspråket?


Har du intresse eller behov av att utveckla ditt nationella minoritetsspråk och kulturarv?
Har du intresse eller behov av att utveckla ditt nationella minoritetsspråk och kulturarv?
Skola/förskola
Har du barn i åldern under 18 år?
Har du barn i åldern under 18 år?Om ja, har ditt/dina barn behov av modersmålsundervisning i skolan?
Om ja, har ditt/dina barn behov av modersmålsundervisning i skolan?
Är du intresserad av förskoleverksamhet på minoritetsspråk?
Är du intresserad av förskoleverksamhet på minoritetsspråk?


Förening och kultur
Är du delaktig i någon förening riktad till nationella minoriteter?
Är du delaktig i någon förening riktad till nationella minoriteter?
Erbjuder/uppmärksammar kommunen nationella minoriteters kultur på ett tillfredställande sätt?
Erbjuder/uppmärksammar kommunen nationella minoriteters kultur på ett tillfredställande sätt?

Service av kommunen
Vet du att du kan fråga om att få service av kommunen på ett minoritetsspråk?
Vet du att du kan fråga om att få service av kommunen på ett minoritetsspråk?Har du efterfrågat service på ett minoritetsspråk av kommunen?
Har du efterfrågat service på ett minoritetsspråk av kommunen?
Vård och omsorg
Är du intresserad av att få vård och omsorg på ett minoritetsspråk inom de närmaste 5 åren?
Är du intresserad av att få vård och omsorg på ett minoritetsspråk inom de närmaste 5 åren?

Information
På vilket sätt vill du bli informerad om nyheter/aktiviteter/dina rättigheter gällande nationella minoriteter? Du kan kryssa i flera alternativ.
På vilket sätt vill du bli informerad om nyheter/aktiviteter/dina rättigheter gällande nationella minoriteter? Du kan kryssa i flera alternativ.Delaktighet
Finns det tillräckligt med möjligheter för att vara delaktig i kommunens arbete med nationella minoriteter?
Finns det tillräckligt med möjligheter för att vara delaktig i kommunens arbete med nationella minoriteter?


Om nej, hur kan kommunen förbättra delaktigheten? Du kan kryssa i fler alternativ.
Om nej, hur kan kommunen förbättra delaktigheten? Du kan kryssa i fler alternativ.


Önskar du bli mer delaktig i arbetet med nationella minoriteter?
Önskar du bli mer delaktig i arbetet med nationella minoriteter?


Om ja, vet du att kommunen söker nationella minoritetsrepresentanter för arbetet med nationella minoriteter?
Om ja, vet du att kommunen söker nationella minoritetsrepresentanter för arbetet med nationella minoriteter?


Vill du bli nationell minoritetsrepresentant?

Läs mer på sidan Representant för nationella minoriteter och ansök idag!

Tack! Kiitos! Giitu! Najis! Pakkrepa!

Din medverkan bidrar till att vi kommer att kunna arbeta mer ändamålsenligt med minoritetslagstiftningen och nationella minoriteters rättigheter i Mullsjö kommun. Tipsa gärna vänner och bekanta om du tror att de kan ha intresse av att svara på den här enkäten!

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 april 2024