Kommun och politik

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, sex nämnder och en gemensam nämnd.

Senast uppdaterad:
9 november 2023