Gällande översiktsplan 2017

Bild över utvecklingsstrategin, markanvändning och hänsyn

Mullsjö kommun antog en ny översiktsplan 2017. Läs nedan för att ta del av den.

Översiktsplan 2017

Översiktsplanens huvudsakliga mål är att bidra till att på sikt öka Mullsjös attraktionskraft. Andra mål som bedöms vara av särskild betydelse är:

  • Kommunen ska planera långsiktigt för en ökning av antal invånare till ca 9 500
  • Vid kommunens fortsatta utbyggnad ska höga krav ställas på närhet till service och god miljö
  • Skola och barnomsorg, äldreomsorg och socialomsorg ska hålla hög kvalitet och vara prioriterade
  • Miljön i kommunen ska bevaras och förbättras
  • Ombyggnationen av riksväg 26/47 sträckan Månseryd - Mullsjö är strategiskt viktig för kommunens fortsatta utveckling
  • En ny trafikplats vid Bäckebo i Habo kommun med anslutning till Ruder vilket ökar tillgängligheten och minskar restiderna

Du kan ta del av översiktsplanen i sin helhet genom att läsa "Översiktsplan 2017" eller dokumentet i rutan Relaterade dokument. I rutan "Relaterade dokument" hittar du även bilagor tillhörande översiktsplanen.

Mullsjö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, just nu ligger översiktsplanen ute för samråd. läs översiktsplanen i sin helhet på sidan Översiktsplan 2035. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
30 maj 2024