Radon i dricksvattnet i dricksvattnet

Radon i vatten kan vara hälsofarligt på två sätt. Dels genom att man får i sig radon när man dricker vattnet, men också genom att vattnet avger radon till luften som vi andas.

Vatten som kommer från jordlager och berggrund kan innehålla radon. Vatten från grävda brunnar har ofta låga halter medan djupborrade brunnar kan ha höga halter. Radon från vattnet övergår till inomhusluften och kan ge förhöjd radonhalt inomhus. Kommunalt vatten renas från radon innan det går ut till hushållen och innehåller därför sällan höga radonhalter.

Mätning i eget dricksvatten 

Radon i dricksvatten mäts genom att man tar ett särskilt dricksvattenprov. Flaskor och instruktion finns på Infocenter i Mullsjö kommunhus. Läs mer på sidan Egen dricksvattenbrunn.

Mätning i kommunalt vatten

Har du kommunalt dricksvatten mäts radonhalten regelbundet. Kommunalt vatten renas från radon innan det går ut till hushållen och innehåller därför sällan höga radonhalter. Du kan kontakta Mullsjö Energi och Miljö AB för att få senaste analysprotokollet.

Åtgärder

Vid höga radonhalter orsakade av hushållsvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas kraftigt med en speciellt konstruerad radonavskiljare.

Senast uppdaterad:
30 april 2024