Tömning av enskilda avlopp

June Avfall & Miljö AB ansvarar för att avloppsvattnet tas omhand.

Befrielse från slamtömning och latrinhämtning

Enligt renhållningsordningarna i Habo och Mullsjö kommuner kan du som fastighetsägare befrielse latrinhämtning eller slamtömning. För att få befrielse från hämtningen måste slammet och latrinet tas om hand på ett sådant sätt att inga besvär uppkommer för människors hälsa och miljö.

Slam

Du ansöker om ändrat slamtömningsintervall eller egen tömning av slam via Habo kommuns e-tjänst Ansökan om ändrat slamtömningsintervall/egen tömning av slamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som pdf i länkrutan. Du skickar sedan in den ifyllda blanketten till Miljöförvaltningen via post eller e-post.

Latrin

För ansökan gällande latrin använder du blanketten "Ansökan om dispens - latrintömning (pdf)" Du skickar sedan in den ifyllda blanketten till Miljöförvaltningen via post eller e-post.

För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillfälligt uppehåll från slamtömning och latrintömning

Vill du av någon anledning ha ett tillfälligt uppehåll i latrinhämtningen eller slamtömningen anmäler du det hos June Avfall och Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020