Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Det är lämpligt att ta prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt

Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning.

Tjänligt med anmärkning

Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas.

Tjänligt

Vattnet är lämpligt som dryck och till matlagning.

Hur gör jag för att provta brunnen?

För att provta brunnen kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium som därefter skickar flaskor till dig med information. Det går också att analysera vattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad. Du hämtar då flaskor och provtagningsanvisningar i receptionen i kommunhuset i Habo (Jönköpingsvägen 19) eller i Infocenter i Mullsjö (Järnvägsgatan 27). Flaskorna fyller du hemma i din kran samma dag som provet ska lämnas in till miljöförvaltningen.

De fyllda flaskorna kan bara lämnas in i receptionen i kommunhuset i Habo
som
tar emot vattenprover på måndagar mellan klockan 08.00–11.30.

Det tar ungefär två veckor innan resultatet från vattenprovet är klart. Ni får en analysrapport skickad till er tillsammans med lite kortfattad information om analyserna. Skulle vattenprovet visa att dricksvattnet är otjänligt kontaktar vi er per telefon. Har ni några frågor om analysrapporten är ni välkomna att kontakta miljöförvaltningen.

Kontakta gärna miljöförvaltningen för att få rätt information och aktuell prisuppgift om ni ska göra vattenprov via oss

Barn under ett år

Har du som fastighetsägare barn under ett år erbjuder vi gratis dricksvattenprov.

Borrad brunn

Miljöförvaltningen erbjuder alla som har borrad brunn gratis radonanalys på dricksvatten

En dricksvattenbrunn behöver ses över regelbundet. Vattnets kvalitet påverkas av hur brunnen är gjord och var den ligger. I en bra utformad brunn rinner det inte in något ytvatten. Det kan därför vara bra att se över att en grävd brunn har tätt lock, luftningsrör har nät och att det inte läcker in ytvatten mellan cementringar. Föroreningskällor i omgivningen så som avlopp och gödsling kan påverka vattenkvaliteten. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt broschyren "Sköt om din brunn"  med information om hur en brunn bör skötas.

Var brunnen placeras i förhållande till föroreningskällor som avloppsinfiltration, gödselstackar och avfallsupplag har stor betydelse för brunnsvattnets kvalitet liksom brunnens konstruktion. En grundläggande regel är att placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor. Skyddsavståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt broschyren "Att anlägga egen brunn"  med information om vad man bör tänka på när man gör en ny brunn.

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben, SGU inrapporteringsformulär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor får du gärna kontakta Miljöförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2020