Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Det är lämpligt att ta prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt

Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning.

Tjänligt med anmärkning

Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas.

Tjänligt

Vattnet är lämpligt som dryck och till matlagning.

Hur gör jag för att provta brunnen?

För att provta brunnen kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium som därefter skickar flaskor till dig med information. Det går också att analysera vattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad. Du hämtar då flaskor och provtagningsanvisningar i receptionen i kommunhuset i Habo (Jönköpingsvägen 19) eller i Infocenter i Mullsjö (Järnvägsgatan 27). Flaskorna fyller du hemma i din kran samma dag som provet ska lämnas in till miljöförvaltningen.

De fyllda flaskorna kan bara lämnas in i receptionen i kommunhuset i Habo
som
tar emot vattenprover på måndagar mellan klockan 08.00–11.30.

Semesterstängt för inlämning vecka 29-32 2022

Det tar ungefär två veckor innan resultatet från vattenprovet är klart. Ni får en analysrapport skickad till er tillsammans med lite kortfattad information om analyserna. Skulle vattenprovet visa att dricksvattnet är otjänligt kontaktar vi er per telefon. Har ni några frågor om analysrapporten är ni välkomna att kontakta miljöförvaltningen.

Kontakta gärna miljöförvaltningen för att få rätt information och aktuell prisuppgift om ni ska göra vattenprov via oss

Barn under ett år

Har du som fastighetsägare barn under ett år erbjuder vi gratis dricksvattenprov.

Borrad brunn

Miljöförvaltningen erbjuder alla som har borrad brunn gratis radonanalys på dricksvatten

En dricksvattenbrunn behöver ses över regelbundet. Vattnets kvalitet påverkas av hur brunnen är gjord och var den ligger. I en bra utformad brunn rinner det inte in något ytvatten.

Det kan därför vara bra att se över att en grävd brunn:

  • har tätt lock
  • att luftningsrör har nät
  • att det inte läcker in ytvatten mellan cementringar

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt broschyren "Sköt om din brunn"  med information om hur en brunn bör skötas.

Var brunnen placeras i förhållande till föroreningskällor som avloppsinfiltration, gödselstackar och avfallsupplag har stor betydelse för brunnsvattnets kvalitet. Liksom hur brunnen är konstruerad. En grundläggande regel är att placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor. Avståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten.

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt broschyren "Att anlägga egen brunn"  med information om vad man bör tänka på när man gör en ny brunn.

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera.

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område
  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben, SGU inrapporteringsformulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor får du gärna kontakta Miljöförvaltningen.

Bergborrad brunn är den brunnstyp som är vanligast när man ska göra en ny brunn i dag. Det är sällsynt att en bergborrad brunn sinar under torra perioder. Vattnets pH är i regel bättre i en borrad brunn än i den grävda. En borrad brunn är dock ingen garanti för att vattenkvaliteten är bra. Beroende på berggrund kan det förekomma höga halter av till exempel järn och radon. Anlita gärna en certifierad brunnsborrare, alternativt ett brunnsborrningsföretag som tillhör någon branschorganisation.

Grävda brunnar anläggs i ytliga grundvattenmagasin, som är känsliga för sur nederbörd, ytvatten, avlopp och jordbruk. En grävd brunn är också känslig för att grundvattenytan varierar. Vattentillgången kan bli dålig under torrperioder. Även vattnets kvalitet kan förändras i samband med nivåförändringar.

Senast uppdaterad:
24 maj 2022