Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Vi rekommenderar att du tar prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt

Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning.

Tjänligt med anmärkning

Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas.

Tjänligt

Vattnet är lämpligt som dryck och till matlagning.

Hur gör jag för att provta brunnen?

För att provta brunnen kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium som därefter skickar flaskor till dig med information. Det går också att analysera vattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad. Du hämtar då flaskor och provtagningsanvisningar i receptionen i kommunhuset i Habo (Jönköpingsvägen 19) eller i Infocenter i Mullsjö (Järnvägsgatan 27). Flaskorna fyller du hemma i din kran samma dag som provet ska lämnas in till miljöförvaltningen.

De fyllda flaskorna kan bara lämnas in i receptionen i kommunhuset i Habo
som
tar emot vattenprover på måndagar (ej röda dagar) mellan klockan 08.00–11.30.

Kontakta gärna miljöförvaltningen för att få aktuell prisuppgift om ni vill göra vattenprov via oss.

Det tar ungefär två veckor innan resultatet från vattenprovet är klart. Du får en analysrapport skickad till dig tillsammans med lite kortfattad information om analyserna. På Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur du tolkar ditt analyssvar.

Skulle vattenprovet visa att dricksvattnet är otjänligt kontaktar vi dig per telefon. Har du några frågor om analysrapporten är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

En dricksvattenbrunn behöver ses över regelbundet. Vattnets kvalitet påverkas av hur brunnen är gjord och var den ligger. I en bra utformad brunn rinner det inte in något ytvatten.

Det kan därför vara bra att du ser över att en grävd brunn:

  • har tätt lock
  • att luftningsrör har nät
  • att det inte läcker in ytvatten mellan cementringar

Föroreningskällor i omgivningen så som avlopp och gödsling kan påverka vattenkvaliteten.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om skötsel av liten dricksvattenanläggning.

Var brunnen placeras i förhållande till föroreningskällor som avloppsinfiltration, gödselstackar och avfallsupplag har stor betydelse för brunnsvattnets kvalitet. Liksom hur brunnen är konstruerad. En grundläggande regel är att placera brunnen uppströms eventuella föroreningskällor. Avståndet mellan föroreningskällan och vattentäkten måste avgöras från fall till fall beroende på föroreningens art och marklagrens förmåga att släppa igenom vatten.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur man anlägger en brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk.

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera.

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område
  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben, SGU inrapporteringsformulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor får du gärna kontakta Miljöförvaltningen.

Bergborrad brunn är den brunnstyp som är vanligast när man ska göra en ny brunn i dag. Det är sällsynt att en bergborrad brunn sinar under torra perioder.

Vattnets pH är i regel bättre i en borrad brunn än i den grävda. En borrad brunn är dock ingen garanti för att vattenkvaliteten är bra. Beroende på berggrund kan det förekomma höga halter av till exempel järn och radon.

Anlita gärna en certifierad brunnsborrare, alternativt ett brunnsborrningsföretag som tillhör någon branschorganisation.

Grävda brunnar anläggs i ytliga grundvattenmagasin, som är känsliga för sur nederbörd, ytvatten, avlopp och jordbruk. En grävd brunn är också känslig för att grundvattenytan varierar. Vattentillgången kan bli dålig under torrperioder. Även vattnets kvalitet kan förändras i samband med nivåförändringar.

Senast uppdaterad:
30 april 2024