Översiktsplan 2035

Bild som hänvisar första sidan av kommunens förslag på digitala översiktsplan

Här kan du ta del av kommunens förslag på ny översiktsplan som sträcker sig fram till 2035. Översiktsplanen utgår från kommunens vision, trygghet, tillväxt och tillsammans och syftar till att bevara och utveckla kommunens mark på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Ta gärna del av översiktsplanens kortversion , 10.1 MB, öppnas i nytt fönster. för att få en övergripande bild av vad översiktsplanen innehåller.

Samrådet pågår från den 1 juni till den 30 september 2024. Under den tiden kan du lämna synpunkter på förslaget. Det finns flera sätt att läma sypunkter.

 • Lämna dina synpunkter direkt i formuläret som du hittar i översiktsplanen.
 • Skicka e-post till kommun@mullsjo.se
 • Skicka brev till Kommunstyrelsen, Mullsjö kommun Box 47, 565 21 Mullsjö
  Märk brevet med Översiktsplan2035

 

Har du frågor kan du skicka mejl till oversiktsplan@mullsjo.se

Du är välkommen att delta på samrådsmöten runt om i kommunen. Läs nedan vilken plats som passar dig bäst.

 • 2024-06-04 Mullsjö tätort, fokus Havstenshult & Bosebygd
  Mullsjö missionskyrka klockan 18:00-20:00
 • 2024-06-10 Utvängstorp
  Utvängstorp skola klockan 18:00-20:00
 • 2024-06-11 Bjurbäck
  Bjurbäcksskola klockan 18:00-20:00
 • 2024-06-12 Sandhem
  Träffpunkten klockan 18:00-20:00
 • 2024-06-17 Mullsjö tätort, fokus centrum, Sjöryd, Gunnarsbo & Nykyrka
  Kyrkans hus klockan 18:00-20:00
 • 2024-06-18 Mullsjö tätort, fokus Torestorp, Gruvered och Nyhem
  Kyrkans hus klockan 18:00-20:00

Titta gärna på filmen som visar hur du navigerar dig i den digitala översiktsplanen! Öppnas i nytt fönster.

 

 

Här kan du se en kortare film som endast visar hur du använder kartan och lämnar synpunkter på översiktsplaneförslaget.

 

En översiktsplan är kommunens viktigaste och mest långsiktiga dokument vad gäller användning av mark- och vattenområden och beskriver hur kommunen ska utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan endast vägledande. Det beror på att en översiktsplan ofta sträcker sig under en längre tidsperiod. Under denna tid kan exempelvis ny lagstiftning fattas, behov förändras och ny information tillkomma, vilket kan påverka möjligheten och lämpligheten att utföra de åtgärder som beskrivs i översiktsplanen.

För kommunens nämnder och förvaltningar är översiktsplanen ett internt styrdokument som ska vägleda beslutsfattandet vid exempelvis nya bostäder, utveckling av naturmiljö och behovet av kommunal service.

Översiktsplanen är också ett informationsdokument för exempelvis invånare, näringsliv, och andra kommuner där kommunen kan förankra och tydliggöra den framtida utveckling som kommunen arbetar mot.

Översiktsplanen är ett politiskt förankrat dokument som antas av kommunfullmäktige. 2017 antog kommunfullmäktige kommunens gällande översiktsplan som du kan ta del av här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
2 juli 2024