Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument vad gäller användning av mark- och vattenområden och beskriver hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den formulerar visioner för framtiden och är till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsfrågor.

Mullsjö kommun har antagit en ny översiktsplan. Du kan ta del av översiktsplanen i sin helhet med att läsa "Översiktsplan 2017" eller dokumentet i rutan Relaterade dokument.

I samband med att kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen tog man samtidigt beslut om att fortsätta med de tematiska tillägg och fördjupningsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen.

I rutan Relaterade dokument hittar du mer information om översiktsplanen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 juni 2022