Enkät översiktsplan

Hur tycker du att Mullsjö kommun ska utvecklas i framtiden?

Enkäten behandlar ämnena ”Mötesplatser”, ”Natur och friluftsliv” och ”Kultur”. För att vi ska få ett bra underlag uppskattar vi om du tar dig tiden att svara på alla frågor men frågorna är frivilliga att besvara, vilket innebär att du kan välja att svara på de ämnen som du är mest intresserad av.

Har du övriga synpunkter som du tycker bör lyftas i kommunens arbete med översiktsplanen kan du lämna dessa på sista frågan i enkäten. Tack för att du är med och bidrar!
Formuläret är öppet till och med 31 maj 2023.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 juni 2023