Namntävling

Vad ska nya gatan på Havstenshult i Mullsjö heta? Var med i namntävlingen!

Skicka in ditt bidrag via vårt webbformulär. Motivera ditt förslag med en bild, fotografi eller en text som förklarar varför just ditt förslag är så bra och vad som gör att det passar in i det nya området.

Tävla fram till 31 december

Mullsjö kommuns byggnadsnämnd är jury och utser det vinnande namnet. Tävlingen pågår under december månad. Vinnare presenteras på webben under januari månad.

Det viktigaste när man sätter namn på en gata är att tänka på att namnet kommer att finnas kvar under lång tid.

Gautnamnet ska göra det enkelt för invånare, besökare och räddningstjänst att hitta rätt. Därför är det viktigt med ett unikt namn som inte kan förväxlas med en annan gata.

Det är vanligt att sätta teman på gatunamn för olika områden. I Mullsjö tätort är det lätt att hitta bland våra områden med teman som till exempel träd eller fåglar.

Det går att använda många olika ändelser på gatunamn, till exempel -gata, -gränd och -stig. Ett gatunamn ska passa in på orten och vara lokalt förankrat. Ett gatunamn får självklart inte upplevas kränkande eller stötande.

Senast uppdaterad:
4 januari 2021