Bredband

Regeringens mål om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 gäller oavsett om du bor i tätort, småort, lands- och glesbygd eller i områden däremellan.

Alla ska ha tillgång till bredband

För Mullsjö kommun är det viktigt att alla våra medborgare ska ha tillgång till tillförlitligt bredband. Tillgång till bredband skapar förutsättningar för att bo, leva och driva företag i vår kommun. En stabil bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta hemifrån, studera på distans, utföra betal- och banktjänster på ett enkelt sätt, skicka viktig information till hemtjänst och sjukvård utan att behöva besöka ett sjukhus, och mycket mer.

I filmen nedan från Post- och telestyrelsen får du mer information om vad nyttan med bredband kan vara.

Att ansluta sig till fiber är en viktig investering för framtiden. Idag kan fibernätet jämföras med elnätet. Nu kan vi inte tänka oss att leva utan el och i framtiden kommer vi inte heller att kunna tänka oss att leva utan en snabb och säker uppkoppling.

Vi kommer att få se fler och fler digitala tjänster inom offentlig sektor i framtiden. Då är det viktigt att alla våra medborgare har möjlighet att ta del av dessa tjänster - oavsett var man bor eller hur gammal man är.

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och fibernätet byggs idag ut av olika bredbandsföretag och föreningar runt om i Sverige. I Mullsjö kommun har vi idag endast Telia som nätägare och de sköter utbyggnad av fibernätet.

Telias webbplats för öppen fiberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du anmäla intresse av fiberuppkoppling.

Telia har börjat montera ned kopparnätet och telestationer. Alternativ till uppkoppling blir fiber eller trådlös uppkoppling.

Följande orter berörs när kopparnätet släcks ner under 2020:

  • Utvängstorp

Följande berörs 2021:

  • Stråkensvik

Läs mer om varför Telia släcker ned kopparnätet på www.telia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det flera i närheten som också är intresserade av att koppla upp sig med fiber? Då finns möjligheten att skapa en förening för att sedan vara med och medfinansiera grävning och inkoppling tillsammans med en leverantör.

Fiber är inte det enda alternativet till en tillförlitlig och snabb uppkoppling för de som bor på landsbygden. Det finns många alternativ när det kommer till mobilt bredband samtidigt som operatörer ständigt utvecklar nya möjligheter för uppkoppling.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2020