Naturvård

Ko i hagen en sommardag

Foto: Nicole Morgny Photography

I Mullsjö och Habo kommuner ligger en del av naturvårdsarbetet under den gemensamma miljönämnden. Det arbete som bedrivs av miljönämnden är främst biologisk återställning i Habos Vätterbäckar och kalkning av sjöar och vattendrag i Habo och Mullsjö kommuner.

Miljöbalken ska bland annat tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och att den biologiska mångfalden bevaras. Detta är såväl ett statligt som ett kommunalt ansvar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024