Invasiva främmande växter

Närbild på jätteloka/jättebjörnloka

Jättebjörnloka

Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter. Ett exempel är den giftiga Jättebjörnlokan. Stora problem kan uppstå när en invasiv art sprider sig i vår miljö och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa. Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster rekommenderar därför att invasiva arter ska utrotas.

Jättebjörnlokan importerades till Sverige för sin skönhets skull. Numera betraktas den som ett ogräs och en invasiv art. Den sprider sig mycket lätt och innehåller ett gift som kan ge svåra brännskador. På kommunal mark bekämpar kommunen jättelokan.

Om du blir bränd av jättelokan

Om du har blivit bränd av en jätteloka ska du tvätta huden noga med tvål och vatten. Sedan kan du smörja in med kylbalsam för att lindra besvären. Det är viktigt att du skyddar det utsatta hudområdet mot solen under minst en vecka, även om du inte märker någon reaktion i huden. Om du har blivit bränd på ett stort område bör du kontakta vårdcentralen.

Vem bekämpar jättelokan?

På kommunal mark bekämpar tekniska kontoret jättelokan. Om du ser jättelokan på kommunal mark får du gärna kontakta kommunen. 

Du som äger eller sköter marken som jättelokan växer på är ansvarig för att jättelokan bekämpas där.

Längs allmänna vägar är det Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för borttagning av jätteloka inom vägområdet.

Hur bekämpas jättelokan?

Av hänsyn till natur och miljö ska kemiska bekämpningsmedel undvikas. På platser där det är möjligt ska alltså i första hand någon form av mekanisk bekämpningsmetod tillämpas. Var försiktig och skydda hud och ögon och när du är klar ska du bränna eventuella blom- och fröställningar för att förhindra fröspridning.

Bekämpning i prioriterad ordning:

  1. Rotkapning
  2. Bete
  3. Slåtter
  4. Plöjning med mera
  5. Kemisk bekämpning

Du kan läsa mer om bekämpningsmetoderna i vår guide ”Så här bekämpas jättelokanlänk till annan webbplats”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019