Projektet Vilda pollinatörer

Äppelblom och man som arbetar med att lägga flis på  gångväg.

Naturskyddsföreningen och Mullsjö kommun samarbetar i projekt som ska gynna våra vilda pollinatörer.

Vilda bin, humlor och naturens pollinerare är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar.

Därför har projektet "Vilda pollinatörer" startat i syfte om att tillsammans hjälpa våra arter genom olika insatser. Samtidigt sprids kunskap och förståelse om hur viktiga pollinatörerna är för vår egen vardag.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och flera förvaltningar inom Mullsjö kommun. Kultur- och fritid, barn- och utbildning och tekniska förvaltningen har tillsammans med LONA-bidrag kunnat genomföra en rad olika insatser i kommunen för att gynna vilda pollinatörer. Läs mer om Lona på sidan Lokala naturvårdsatsningar

Trädgårdar och parker är optimala livsmiljöer för vilda bin

På kommunens egen mark, ovanför skolan vid vattentornet, ska vilda pollinatörer gynnas utöver det vanliga. Intill vårdcentralen finns en naturlig miljö av träd, olika växter och ängar. Där har nu dessutom fruktträd planterats och en gång av träflis har anlagts. Det är Joel Andersson och Marie Johansson från tekniska kontoret som skapat detta.

Fruktträden beskärs när det är dags. Ängarna och träden sköts av sig självt, bara gräset kommer att slås som en ram runt. Vatten finns också i närheten, precis vid bostäderna intill.

I skolplanens tekniskundervisning finns temat ”hållbart boende”. Detta nappade eleverna på och valde som projekt att skapa bihotell. Vilda bin bygger nämligen bon i håligheter av ved och torrt virke.

Elever i årskurs 1 på Kronängsskolan vann skolans namntävling när området för vilda pollinatörer skulle döpas, juni 2021. BISKOGEN heter området, där har en stor sten målats med just det namnet.

Utöver fruktträd, vildvuxna ängar och bihotell kommer fler insatser för att hjälpa pollinatörerna uppstå. Så håll utkik!

Naturskyddsföreningen kommer också att vara på plats vid olika tillfällen för sprida information om olika växter och skötsel, exempelvis slåtterkurs. Slåtter är är avverkning av högt gräs, som ökar mängder örter. Se vad som händer på Mullsjö Naturskyddsförenings facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 april 2023