Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

I smittskyddslagen finns regler om samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids via livsmedel, vattentäkter, sällskapsdjur, avloppsvatten, vattenledningssystem, ventilationsanläggningar och badvatten.

Utredning

Miljöförvaltningen utreder orsaken till sjukdomsutbrott där minst 2 personer har blivit sjuka av samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids med objekt. Personerna ska ha blivit smittade i Sverige och ha insjuknat vid samma tidpunkt och oberoende av varandra.

Utredningsarbetet görs i samarbete med Smittskyddsenheten, Länssjukhuset Ryhov och länsstyrelsens biträdande länsveterinär.

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 maj 2023