Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Objektburen smitta är sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människor. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet objektburen smitta. Till exempel livsmedel, vattentäkter, sällskapsdjur, avloppsvatten, vattenledningssystem, ventilationsanläggningar och badvatten.

Miljöförvaltningen ska vid tillsyn förebygga objektburen smitta. Vid misstänkt objektburen smittspridning ska miljöförvaltningen i samverkan med smittskyddsenheten på regionen utreda orsaken och bistå med provtagning.

Läs mer om Smittskydd och vårdhygien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Region Jönköpings läns webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 februari 2024