Vilda djur och djurhållning

Det händer ibland att vilda djur tar sig in i tätbebyggda områden och ställer till besvär för människors hälsa. Här finns lite information om vad man ska göra när olika djur är till besvär.

Miljöförvaltningen kan, om det behövs, anlita en kommunal skytt för att ta bort djuret. Det är dock sällan den första åtgärd man ska ta till. När man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är istället förutsättningarna man bör ändra på. Miljöförvaltningen anlitar kommunal skytt endast vid besvär för människors hälsa enligt miljöbalken.

Om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel ska du kontakta polisen. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

Katten är för många människor till stort nöje och som ägare försöker du säkert ta hand om den på bästa sätt. Som ägare är du alltid ansvarig för det din katt förorsakar.

Klagomål på katt

Kommunen får ibland klagomål på lösspringande katter som orsaker olägenheter i bostadsområden. Kommunen har inga möjligheter att ta hand om katter som verkar sakna ägare. Istället får man vända sig till polisen.

Har ditt egna djur försvunnit anmäler du det till polisen.

Vems är ansvaret?

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förvaras och skötas så att det inte skapas några besvär eller problem för människors hälsa. Om du upplever att en katt orsakar besvär för dig ska du i första hand vända dig till djurägaren. Hjälper inte det kan du få råd och hjälp av miljöförvaltningen

Kattägare ska hålla god tillsyn över sin katt. Om du bor inne i en stad eller ett tätare samhälle utsätter du katten för en rad faror, inte minst från trafiken, om du släpper ut den. Genom att hålla katten inomhus får den längre liv och grannsämjan blir bättre. En katt som från början får vänja sig vid att vara inne far inte illa av det.

Börjar man mata en lösspringande katt innebär det att man påtar sig ansvaret för den.

Hunden är för många människor till stort nöje och som ägare försöker du säkert ta hand om den på bästa sätt.

Klagomål på hund

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förvaras och skötas så att det inte skapas några besvär eller problem för människors hälsa. Om du upplever att en hund orsakar besvär för dig ska du i första hand vända dig till djurägaren. Hjälper inte det kan du få råd och hjälp av miljöförvaltningen.

Övergiven, försvunnen eller aggresiv hund

Hittar du en övergiven hund, eller om ditt egna djur har försvunnit anmäler du det till Polisen på telefon 114 14. Detta gäller också om du blivit attackerad av en hund.

Vems är ansvaret?

 Som ägare är du alltid ansvarig för det din hund förorsakar.

När det gäller din hund ska du:

  • hålla hunden under uppsikt så den inte ofredar andra hundar eller människor.
  • plocka upp då hunden förorenat på gator, i parker och andra allmänna platser.
  • hålla hunden kopplad i skog och mark under tiden 1 mars–20 augusti.
  • hålla hunden kopplad på allmänna lekplatser, allmänna motionsslingor och skidspår, idrotts- och campingplatser samt begravningsplatser.
  • hålla din hund borta från allmänna badplatser, inhägnade områden och naturligtvis från områden där förbudsskyltar finns uppsatta.
  • sköta din hund så att inte andra människor störs till exempel av hundskall. Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Fåglar såsom kråkor, kajor och kanadagäss är sådana djur som kan innebära en problem för människor. Det är viktigt att fastighetsägaren själv i första hand försöker lösa problemet genom tekniska lösningar. Det kan till exempel vara att förhindra fåglar att bygga bo eller slå sig ner på takkanter, hängrännor med mera. Det kan ske genom att ta bort boet när fåglarna bygger det eller att spänna upp nät eller ståltråd. Miljöförvaltningen anlitar varje år kommunala skyttar för att reducera antalet fåglar inom bostadsområdena inom kommunerna.

Det händer att grävlingar bosätter sig nära människor. Vanligtvis kanske detta inte är något problem, men skulle grävlingen vara aggressiv och dessutom vistas nära skolor eller liknande blir det en olägenhet. Då kan miljöförvaltningen kontaktas för att fånga grävlingarna i burar och placera ut dem i skogen om det är möjligt, eller för att anlita en kommunal skytt.

Det är inte ovanligt att rådjur eller harar söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas dock inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljöförvaltningen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 maj 2022