Vilda djur och djurhållning

Det händer ibland att vilda djur tar sig in i tätbebyggda områden och ställer till besvär för människors hälsa. Här finns lite information om vad man ska göra när olika djur är till besvär.

Om du fått djur som kan orsaka skador på din egendom eller sprida smitta, ansvarar du själv för att ta bort djuren. Inom tätbebyggda områden får skjutning endast utföras av en person som har tillstånd av polisen att använda skjutvapen i tätbebyggda områden.

Om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel ska du kontakta polisen. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

Katten är för många människor till stort nöje och som ägare försöker du säkert ta hand om den på bästa sätt. Som ägare är du alltid ansvarig för det din katt förorsakar.

Klagomål på katt

Kommunen får ibland klagomål på lösspringande katter som orsaker olägenheter i bostadsområden. Kommunen har inga möjligheter att ta hand om katter som verkar sakna ägare. Istället får man vända sig till polisen.

Har ditt egna djur försvunnit anmäler du det till polisen.

Vems är ansvaret?

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förvaras och skötas så att det inte skapas några besvär eller problem för människors hälsa. Om du upplever att en katt orsakar besvär för dig ska du i första hand vända dig till djurägaren. Hjälper inte det kan du få råd och hjälp av miljöförvaltningen

Kattägare ska hålla god tillsyn över sin katt. Om du bor inne i en stad eller ett tätare samhälle utsätter du katten för en rad faror, inte minst från trafiken, om du släpper ut den. Genom att hålla katten inomhus får den längre liv och grannsämjan blir bättre. En katt som från början får vänja sig vid att vara inne far inte illa av det.

Börjar man mata en lösspringande katt innebär det att man påtar sig ansvaret för den.

Hunden är för många människor till stort nöje och som ägare försöker du säkert ta hand om den på bästa sätt.

Klagomål på hund

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förvaras och skötas så att det inte skapas några besvär eller problem för människors hälsa. Om du upplever att en hund orsakar besvär för dig ska du i första hand vända dig till djurägaren. Hjälper inte det kan du få råd och hjälp av miljöförvaltningen.

Övergiven, försvunnen eller aggresiv hund

Hittar du en övergiven hund, eller om ditt egna djur har försvunnit anmäler du det till Polisen på telefon 114 14. Detta gäller också om du blivit attackerad av en hund.

Vems är ansvaret?

 Som ägare är du alltid ansvarig för det din hund förorsakar.

När det gäller din hund ska du:

 • hålla hunden under uppsikt så den inte ofredar andra hundar eller människor.
 • plocka upp då hunden förorenat på gator, i parker och andra allmänna platser.
 • hålla hunden kopplad i skog och mark under tiden 1 mars–20 augusti.
 • hålla hunden kopplad på allmänna lekplatser, allmänna motionsslingor och skidspår, idrotts- och campingplatser samt begravningsplatser.
 • hålla din hund borta från allmänna badplatser, inhägnade områden och naturligtvis från områden där förbudsskyltar finns uppsatta.
 • sköta din hund så att inte andra människor störs till exempel av hundskall. Lämna inte hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård om du inte är absolut säker på att den inte ylar eller skäller.

Miljöförvaltningen får ofta klagomål på kajor, skator och kråkor och andra fåglar, framför allt under häckningen och när ungarna börjar flyga ut ur boet. Förr ansågs att enda sättet att lösa problem med störande fåglar var att skjuta av dem. Erfarenheten visar att det sällan hjälper under någon längre period. Detta kan även störa flockens hierarki och skapa problem genom att fåglarna då måste etablera en ny hierarki eller en ny partner, vilket har risken att vara mer störande än innan skjutning. Om man lyckas att skjuta några stycken fåglar så finns det ständigt nya fåglar utanför tätorterna som är redo att flytta in.

Ett mer långsiktigt sätt att lösa problemet är att på olika sätt göra så att fåglarna inte trivs. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att fåglarna inte stället till med olägenheter.

Det här kan du som fastighetsägare göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar:

 • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.
 • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar. Man får inte plocka bort bon under häckningssäsongen.
 • Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak. Sådana kan du köpa i jaktaffärer.
 • En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälp till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser.
 • Du kan använda ”ögonattrapper” och skrämselballonger.
 • Variera typen av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.
 • Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock.

Det händer att grävlingar bosätter sig nära människor. Vanligtvis kanske detta inte är något problem, men skulle grävlingen bosätta sig under ditt hus/altan kan det finnas risk för skador på fastigheten. Får du problem med grävlingar vid ditt hus kan du försöka täppa till alla gluggar och liknande (när grävlingen inte är där, nattetid). Eftersom grävlingen är en allätare är det bra att se till att hålla rent i trädgården och runt husen, plocka upp fallfrukt m.m.

Om problemen kvarstår kan du som fastighetsägare kontakta en jägare med polistillstånd för att skjuta inom detaljplanelagt område. Denna person kan då hjälpa till med att ta bort grävlingen. Du som fastighetsägare står för kostnaden.

Det är inte ovanligt att rådjur eller harar söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas dock inte som olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljöförvaltningen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024