Djur inom detaljplanelagt område

Ett lamm betar bland högt gräs en sommardag

Foto: Nicole Morgny Photography

För att skydda människors hälsa och miljö så finns det krav på tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan. Djuren det gäller är nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och giftig orm.

I § 4 i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner står kraven på tillstånd från miljönämnden. De finns att läsa på webbsidan Styrande dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att söka tillstånd

Du söker tillstånd via Habo kommuns e-tjänst : Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Du måst söka tillstånd oavsett antal om du planerar att ha höns inom detaljplanelagt område.

Du söker tillstånd via Habo kommuns e-tjänst: Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det gäller giftig orm inom detaljplanelagt område krävs som sagt tillstånd från miljönämnden. Tillstånd krävs inte för vanlig orm. Detta av två skäl, dels för att förhindra olycksfall dels för att motverka den oro som människor kan känna mot ormhållning.

Om du bor i ett flerfamiljshus behöver du kontrollera med fastighetsägaren så att denne inte sätter sig emot att du har giftig orm hemma. Saknar du tillstånd och det skulle uppstå en akut räddningssituation, kan du som ormhållare riskera skadeståndskrav från drabbade eller att dina försäkringar inte gäller.

För att få tillstånd måste det uppfylla jordbruksverkets krav på skötsel av ormar. (Jordbruksverkets föreskrift L80 - villkor för hållande, uppfödning och försäljning med mera av djur avsedda för sällskap och hobby, SJVFS 2014:17)
En sammanfattning av föreskriften kan man läsa på jordbruksverkets webbplats om ormar och ödlor. Säkerhet och skötselkrav gäller även för ormar som inte är giftiga.

En avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om Mijönämdens taxor på sidan Taxor och avgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024