Gräv- och schakttillstånd

Ska du göra markarbeten på kommunal mark i form av att antingen schakta eller gräva, behöver du ansöka om ett gräv- och schakttillstånd.

Gräva på kommunal mark

Att gräva eller schakta på kommunal mark kan skapa problem och orsaka besvär för allmänheten. Därför behöver du meddela oss på kommunen för att vi på bästa sätt ska kunna planera arbete och återställning, samt genomföra det på ett så smidigt sätt som möjligt.

Du som ska gräva och schakta på kommunal mark ska lämna in en ansökan för vilket/vilka arbeten som ska utföras.

Ansökan om grävtillstånd

Du ansöker om grävtillstånd genom att fylla i vår e-tjänst, som ombearbetas just nu. Om ett par veckor kommer e-tjänsten att vara igång och då får du återkomma med din ansökan.

Kontakt vid frågor:

Anna Onnela

Gata-/parkchef

0392-141 88

anna.onnela@mullsjo.se

För mer information om vad som gäller kring grävning, schaktning och annan miljöfarlig verksamhet, se sidan Miljöfarlig verksamhet.

Borra

Att borra på sin fastighet för till till exempel bergvärme kräver inte något gräv- och schakttillstånd. Men du behöver göra en anmälan till Miljöförvaltningen, mer går att läsa på sidan Energi och uppvärmning.

Dränering av hus

Att gräva och dränera om sitt hus/sin byggnad kräver inte något gräv- och schakttillstånd då detta räknas som en ej bygglovspliktik åtgärd. Mer information finns på sidan för
Sök lov eller anmälan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 februari 2024