Gräv- och schakttillstånd

Ska du göra markarbeten på kommunal mark i form av att antingen schakta eller gräva, krävs det att du som beställare har ett gräv- och schakttillstånd.

Gräva på kommunal mark

Att gräva eller schakta på kommunal mark kan skapa problem och medföra olägenheter för allmänheten. Därför ska beställaren meddela kommunen för att på bästa sätt kunna planera arbete och återställning, samt genomföra det på ett så smidigt sätt som möjligt.

För att få gräva och schakta på kommunal mark måste du som beställare lämna in en ansökan för vilket/vilka arbeten som ska utföras. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan Grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift (pdf) , 202.5 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka den till Tekniska enheten.

För mer information om vad som gäller kring grävning, schaktning och annan miljöfarlig verksamhet, se sidan Miljöfarlig verksamhet.

Borra

Att borra på sin fastighet för till till exempel bergvärme kräver inte något gräv- och schakttillstånd. Det krävs dock en anmälan till Miljöförvaltningen, mer går att läsa på sidan Energi och uppvärmning.

Dränering av hus

Att gräva och dränera om sitt hus/sin byggnad kräver inte något gräv- och schakttillstånd då detta klassas som en ej bygglovspliktik åtgärd. Mer information finns på sidan för
Sök lov eller anmälan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
2 december 2022