Belysning

Närbild på gatubelysning utmed Järnvägsgatan i Mullsjö

I Mullsjö kommun lyser 2500 lampor utmed våra gator, gång- och cykelvägar. Belysningen tänds av ljusrelä och lyser hela natten.

Offentlig belysning

Reparation

Alla lampor kontrolleras 1 gång under månaderna januari, februari, april, augusti, oktober, november och december. Underhållet sköts av Gata/parkenheten.

Felanmälan

Upptäcker du något som är fel med vår belysning kan du göra en felanmälan. Använd e-tjänsten felanmälan som gäller kommunens belysning, fastigheter, gator, vägar, vatten och avlopp.

I akuta lägen utanför kontorstid ring SOS Alarm

Telefon: 036-13 71 43

Gårdsbelysning

Investeringsbidrag till gårdsbelysning

Mullsjö kommun ger ett engångsbidrag till gårdsbelysning på enskilda fastigheter utanför detaljplanerat område. Investeringsbidraget syfte är att tillgodose det behov av utvändig belysning som finns för en fastighet och för de som bor i den.

För att bidrag ska beviljas krävs att fastigheten ska vara belägen längre än 50 meter från allmän belysning, samt att den placeras så att det blir en fullgod yttre belysning på uppfart till gårdsplan eller liknande.

Investeringsbidraget uppgår till 1000 kronor per belysningspunkt (armatur) och är knutet till fastigheten. Fastighetsägare svarar för kontinuerlig drift och underhåll.

Ansökan

Ansökan om investeringsbidraget för gårdsbelysning ska göras av fastighetsägaren. I ansökan ska behörig elinstallatör beskriva anläggningens utformning och intyga att anläggningen utförts enligt gällande bestämmelser och är helt färdig. Ett sådant intyg krävs för att beslut ska kunna fattas i ärendet och för att investeringsbidraget ska betalas ut. Ansökningsblanketten Ansökan gårdsbelysning (pdf) , 205.4 kB, öppnas i nytt fönster. skickas till Tekniska enheten.

Efter särskild prövning kan bidrag betalas ut för redan befintlig anläggning om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i fullgod kvalitet.
  
Samtliga regler finns att läsa i Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gårdsbelysning inom Mullsjö kommun.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
23 november 2022