Strandskydd

Båt i sjö

Åtgärder i närheten av vatten kräver i de flesta fall strandskyddsdispens. Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen, både på land och i vatten. Vissa sjöar kan ha ett utökat strandskydd på max 300 meter.

Stränderna vid våra sjöar och vattendrag är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska.

Ansökan om strandskyddsdispens görs hos kommunen vi blanketten Ansökan om strandskyddsdispens (pdf) , 257.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Har du några övriga frågor, kontakta kommunens Plan- och byggenhet.


Kontakt

Senast uppdaterad:
20 september 2022