Strandskydd

Båt i sjö

Åtgärder i närheten av vatten kräver i de flesta fall strandskyddsdispens. Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen, både på land och i vatten. Vissa sjöar kan ha ett utökat strandskydd på max 300 meter.

Stränderna vid våra sjöar och vattendrag är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska.

Ansökan om strandskyddsdispens görs hos kommunen vi blanketten Ansökan om strandskyddsdispens (pdf).

Har du några övriga frågor, kontakta kommunens Plan- och byggenhet.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2021