Bygglov steg för steg

Bild på ett tak som håller på att byggas

Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att vi ska kunna handlägga ansökan och besluta om bygglov.

Tänk på att:

  • vara ute i god tid, särskilt om du planerar att bygga under våren och sommaren.
  • tidigt informera grannar och andra som kan tänkas bli berörda.
  • handlingar måste vara korrekta och tydliga för att vi ska kunna handlägga så snabbt som möjligt
  • ritningar ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt på vitt olinjerat papper. Om du ska ändra eller bygga till måste det tydligt framgå vad som redan finns och vad som är den planerade ändringen.

Förhandsbesked kan vara ett första steg

En ansökan om förhandsbesked syftar till att pröva om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen och kräver endast enklare handlingar. Du ansöker hos byggnadsnämnden. Nämnden är bunden av sitt beslut när de prövar ansökan om bygglov om den sker inom två år från beslutet.

Det kan vara bra att göra en ansökan om förhandsbesked om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område eller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet. Då undviker du stora kostnader för projektering innan du vet om det går att få bygglov.

Ansökan om förhandsbesked skickas in till kommunens Byggnadsnämd med ansökningsblanketten Ansökan om förhandsbesked (pdf) , 418.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Hitta en kontrollansvarig

Normalt behöver du ha en kontrollansvarig, om det inte gäller en liten ändring av till exempel en villa.

Den kontrollansvarige tar fram ett förslag till kontrollplan och följer sedan bygget under byggtiden för att se att villkor och krav uppfylls. Läs mer om rollen kontrollansvarig på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rätt handlingar och ritningar för bygglovsansökan

Det behövs många handlingar för att söka bygglov för en ny villa. Mindre åtgärder kräver inte lika mycket handlingar.

Skicka eller lämna din ansökan till:

Byggnadsnämnden
Mullsjö Kommun
Box 47
565 21 Mullsjö

När vi får din ansökan granskar vi den och skickar en mottagningsbekräftelse med post. Om något saknas eller är otydligt i ansökan ber vi dig komplettera.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 mars 2022