Avgifter

Kommunen tillämpar avgifter för anmälan, bygglov, marklov och strandskyddsdispens enligt fastslagen taxa. Avgifter kan variera beroende på åtgärdens karaktär och storlek.

Som byggherre får du betala en avgift för handläggandet av ditt ärende. Avgiften som tas ut baseras på ett antal parametrar och dessa varierar från ärende till ärende, därför är det svårt att ange exakt hur stor avgiften blir för ditt ärende.

För mer information och mer exakta uppgifter angående avgifter, kontakta kommunens Plan- och byggenhet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 september 2022