Anmälan steg för steg

För vissa åtgärder krävs inte bygglov, utan en bygganmälan är tillräcklig.

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Anmälan görs med anmälningsblanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (pdf) , 337 kB, öppnas i nytt fönster..

Följande uppgifter ska vara med i anmälan:

  • fastighetsbeteckning
  • byggherrens namn och adress
  • tidpunkt då arbeten ska påbörjas
  • den kontrollansvariges person- eller organisationsnummer om en kontrollansvarig behövs.

Lämna eller skicka din anmälan till:

Byggnadsnämnden
Mullsjö Kommun
Box 47
565 21 Mullsjö

När din anmälan har kommit in tar vi ställning till om ett tekniskt samråd behövs. Innan du får påbörja arbetet måste du få ett startbesked från byggnadsnämnden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 mars 2022