Brandskyddskontroll av eldstad, skortsten

Här hittar du information kring brandskyddskontroll av eldstäder (t.ex. braskamin, öppen spis och kakelugn). Du hittar även information kring nyttjandeförbud samt taxor och avgifter.

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker och för att hitta eventuella fel och brister.

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av den entreprenör/det företag som kommunen har bestämt. Det sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat. För närvarande gäller vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om.

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig. Samma syfte fyller brandskyddskontrollen när det gäller eldstaden och skorstenen.

Kontroller av en anläggning/eldstad

Vilka frister, alltså hur ofta en anläggning/eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Normalt sker brandskyddskontroll vart 3:e eller vart 6:e år. Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Frister för brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av kommunen eller den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen.

Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad och godkänd för att få användas.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB.

För utförande av brandskyddskontroll, enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter, tas en avgift ut enligt denna taxa:

Taxa för brandskyddskontroll 2024 (pdf) , 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens upphandlade sotare för register över samtliga godkända eldstäder i kommunen. Du kan alltså kontakta sotaren för att ta reda på om din eldstad är godkänd.

En gammal eldstad som inte har varit i bruk på länge måste kontrolleras innan användning.

Om du är nyinflyttad i ett hus med befintlig eldstad, kolla upp om du får elda i den samt lär dig hur den fungerar.

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. För mer information och ansökningsblankett, se sidan Kamin och eldstad

Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Om brister upptäcks vid kontrollen, ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperatur
  • Tryckförhållanden

I brandskyddskontrollen tittar vi på eldningsanläggnings rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Brandskyddskontroll ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

I lagen och tillhörande förordningar regleras vilka objekt som omfattas av sotningen och kontrollerna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 januari 2024