Anmälan eldning till räddningstjänsten till räddningstjänsten

Om du ska göra upp en påsk- eller valborgsmässoeld måste du både söka dispens hos miljöförvaltningen och anmäla det till kommunens räddningstjänst i så god tid som möjligt för att hinna få svar.

 • Se till att det finns en ansvarig person namngiven på anmälan. Denna person ska gå att nå på mobiltelefon under eldningen.
 • Se till att ha markägarens tillstånd om det inte är din egen mark (gäller både privat och kommunal mark).
 • Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar.
 • Se till att placera elden minst 40 meter från annat brännbart, till exempel skog, byggnader, fordon. Elda endast på platser där risken för spridning är väldigt liten.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
 • Lägg stenar eller gräver runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras. Klipp eventuellt ner torrt fjolårsgräs runt brasan.
 • Håll elden liten. Elda fler små högar istället för en stor. För en påsk- och valborgsmässoeld ska den inte vara större än 5 meter i diameter och 2 meter hög.
 • Ha släckredskap på plats, till exempel vattenslang, kratta eller hinkar med vatten.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet. Gå aldirg ifrån elden förrän den är släckt ordentligt. Rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.
 • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma Räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den. Om din eldning orsakar en brand är du personligen ansvarig. Straffpåföljden handlar om allmänfarlig vårdslöshet, men kan i enskilda fall handla om mordbrand.

Tänk på följande:

 • Du måste fylla i alla rutor som har en stjärna*, annars skickas inte din ansökan. Om du försöker skicka får du ett felmeddelande.
 • Du ska få ett meddelande på denna sida om att din ansökan skickats.
 • Om du har fyllt i din e-post får du även en bekräftelse skickad till din e-postadress.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

När ska du elda?
När ska du elda?Datum för eldning (om annan eldning än påsk och valborg)
Datum för eldning (om annan eldning än påsk och valborg)

Har du markägarens tillstånd * (obligatorisk)
Har du markägarens tillstånd
Säkerhet: * (obligatorisk)

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 april 2024