Elda utomhus, regler vid eldning utomhus

Här kan du läsa vad som gäller om du ska göra upp eld utomhus, i naturen. Vad innebär eldningsförbud, vilka lokala föreskrifter finns där du bor och när behöver du dispens för eldning?

När du ska göra upp eld ute i naturen måste du vara försiktig, det finns alltid en brandrisk och en spridningsrisk. Här är lite saker att tänka på.

 • Under våren och sommaren ökar risken, särskilt när det är torrt ute.
 • Innan du ska elda behöver du först ta reda på om det är tillåtet att elda, att det inte råder eldningsförbud.
 • Grillning med kol på iordningställda grillplatser är tillåtet även om det råder eldningsförbud. Du är fortfarande ansvarig för att elden inte sprider sig.
 • Elda bara på platser där ingen risk för spridning finns, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon och så vidare.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
 • Lägg stenar eller gräv runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras.
 • Håll elden liten. Elda flera små högar istället för en stor.
 • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap som vattenslang eller hinkar med vatten.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck elden ordentligt med vatten, rör om eller gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när platsen lämnas. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen.
 • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den. Om din eldning orsakar en brand är du personligen ansvarig.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand.

Även pyroteknik/fyrverkerier eller rislyktor kan antända torrt gräs och bedöms därför som en risk och får inte användas.

Vad är tillåtet?

Vid eldningsförbud kan det ändå vara tillåtet med eldning, grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

När utfärdas eldningsförbud?

För att fatta beslut om eldningsförbud tittar man på hur stora brandriskvärdena är. Värdena finns i en skala från 1-5E där 4 innebär stor brandrisk, 5 innebär mycket stor brandrisk eller 5E som innebär extremt stor brandrisk. Vid 4 och 5 får man göra en bedömning om läget och vid 5E så beslutas alltid om eldningsförbud. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024