Elda utomhus, anmäl eldning, regler vid eldning utomhus

Här kan du läsa vad som gäller om du ska göra upp eld utomhus. Vad innebär eldningsförbud, vilka lokala föreskrifter finns där jag bor och när behöver jag anmäla eldningen till räddningstjänsten?

Enligt lokala hälsoföreskrifter för miljö och hälsa för Mullsjö kommun är eldning av löv och annat trädgårdsavfall ej tillåtet under tiden 1 april till och med 30 september inom detaljplanelagt område i Mullsjö och Sandhem.

Läs mer om hur du eldar på sidan Trädgårdsavfall

Elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och kan störa andra människor. Det kan finnas regler om var och hur du får elda. Ibland kan det vara förbjudet att elda om det har varit mycket torrt länge. Det kallas eldningsförbud och gäller då hela kommunen. Innan du eldar trädgårdsavfall, grillar eller gör upp eld måste du kolla om det är tillåtet. Det finns två slags eldningsförbud. Ett för att skydda miljön och hälsan och ett för att skydda skogar och mark.

För aktuell brandriskprognos, ring 036-16 85 22

MSB, app - Brandrisk ute (öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid en mer omfattande, större eldning/bränning samt påsk- och valborgsmässoeldar ska du anmäla detta till räddningstjänsten i kommunen.

Anmäl din brasa

Påskeld, valborgseld och eldning i större omfattning ska alltid anmälas till Räddningstjänsten senast klockan 16:00 vardagen innan. Fyll i formuläret Anmälan eldning.

 • Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats. Om du ska göra upp eld på allmän plats krävs dessutom polistillstånd.
 • Du som anmäler har fullt ansvar för elden och ska vara på plats hela tiden som påsk- eller valborgsmässoelden är tänd.
 • Läs checklista för eldning utomhus nedan.
 • Vid mycket stor brandrisk eller då eldningsförbud är utfärdat får eldning inte ske

Elda bara på platser där ingen risk för spridning finns, till exempel på grus- eller sandmark. Placera elden en bra bit från skog, byggnader, fordon och så vidare.

 • Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar.
 • Se till att placera elden minst 40 meter från annat brännbart, till exempel skog, byggnader, fordon. Elda endast på platser där risken för spridning är väldigt liten.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
 • Lägg stenar eller gräver runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras. Klipp eventuellt ner torrt fjolårsgräs runt brasan.
 • Håll elden liten. Elda fler små högar istället för en stor. För en påsk- och valborgsmässoeld ska den inte vara större än 5 meter i diameter och 2 meter hög.
 • Ha släckredskap på plats, till exempel vattenslang, kratta eller hinkar med vatten.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet. Gå aldirg ifrån elden förrän den är släckt ordentligt. Rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.
 • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma Räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.

Tänk på att det alltid är den som tänder elden som har ansvaret för den. Om din eldning orsakar en brand är du personligen ansvarig. Straffpåföljden handlar om allmänfarlig vårdslöshet, men kan i enskilda fall handla om mordbrand.

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand.

Även pyroteknik/fyrverkerier eller rislyktor kan antända torrt gräs och bedöms därför som en risk och får inte användas.

Vad är tillåtet?

Vid eldningsförbud kan det ändå vara tillåtet med eldning, grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

När utfärdas eldningsförbud?

För att fatta beslut om eldningsförbud tittar man på hur stora brandriskvärdena är. Värdena finns i en skala från 1-5E där 4 innebär stor brandrisk, 5 innebär mycket stor brandrisk eller 5E som innebär extremt stor brandrisk. Vid 4 och 5 får man göra en bedömning om läget och vid 5E så beslutas alltid om eldningsförbud. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 november 2023