Elda utomhus, anmäl eldning, regler vid eldning utomhus

Här kan du läsa vad som gäller om du ska göra upp eld utomhus. Vad innebär eldningsförbud, vilka lokala föreskrifter finns där jag bor och när behöver jag anmäla eldningen till räddningstjänsten?

Enligt lokala hälsoföreskrifter för miljö och hälsa för Mullsjö kommun är eldning av löv och annat trädgårdsavfall ej tillåtet under tiden 1 april till och med 30 september inom detaljplanelagt område i Mullsjö och Sandhem.

Läs mer om hur du eldar på sidan Trädgårdsavfall

Elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenheter för andra. Det kan finnas förbud eller regler för hur och var du får elda. När det har varit väldigt torrt under en längre tid kan det också ha beslutats om eldningsförbud i kommunen. Oavsett om du planerar att elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld så måste du först ta reda på om du får elda eller ej. Det finns två typer av eldningsförbud. Det ena gäller av miljö- och hälsomässiga skäl. Det andra är det som utfärdas för att skydda våra skogar och marker.

För aktuell brandriskprognos, ring 036-16 85 22

MSB, app - Brandrisk ute (öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl din brasa

Påskeld, valborgseld och eldning i större omfattning skall alltid anmälas till Räddningstjänsten 0392-140 00 senast klockan 16:00 vardagen innan. Du kan också fylla i formuläret Anmälan eldning.

 • Du måste ha markägarens tillstånd om du eldar på någon annans mark eller på allmän plats. Om du ska göra upp eld på allmän plats krävs dessutom polistillstånd.
 • Du som anmäler har fullt ansvar för elden och ska vara på plats hela tiden som påsk- eller valborgsmässoelden är tänd.
 • Läs checklista för eldning utomhus nedan.
 • Vid mycket stor brandrisk eller då eldningsförbud är utfärdat får eldning inte ske.

 • Tillåtet bränsle för elden är till exempel ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp utan ska köras till någon av kommunens sortergårdar.
 • Elda endast på platser där risken för spridning är obefintlig, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon, etcetera.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
 • Lägg stenar eller gräver runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna gärna marken där elden ska placeras.
 • Håll elden liten. Elda fler små högar istället för en stor.
 • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap, till exempel vattenslang eller hinkar med vatten.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar eldningsplatsen. Kontrollera eldplatsen vid ytterligare tillfällen efter att den släckts då den lätt kan flamma upp igen.
 • Se till att ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma Räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.
 • Fyrverkerier är direkt olämpligt när det är torrt i marken.

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand.

Även pyroteknik/fyrverkerier eller rislyktor kan antända torrt gräs och bedöms därför som en risk och får inte användas.

Vad är tillåtet?

Vid eldningsförbud kan det ändå vara tillåtet med eldning, grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

När utfärdas eldningsförbud?

För att fatta beslut om eldningsförbud tittar man på hur stora brandriskvärdena är. Värdena finns i en skala från 1-5E där 4 innebär stor brandrisk, 5 innebär mycket stor brandrisk eller 5E som innebär extremt stor brandrisk. Vid 4 och 5 får man göra en bedömning om läget och vid 5E så beslutas alltid om eldningsförbud. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 maj 2023