Att äga en fastighet

Som fastighetsägare finns det mycket att tänka på vid ägandet och förvaltandet av en byggnad och en fastighet. En fastighetsägare har ansvar av att följa de lagar och regler som finns.

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. En fastighet kan antingen ägas av en fysisk eller juridisk person och till en fastighet kan byggnader, skog, vatten med mera tillhöra. 

Vi på kommunen rekommenderar att tänka på det systematiskt arbeta med drift- och underhållsfrågor så att byggnaden klarar av att stå många år.

Har du precis flyttat hit? På sidan Nyinflyttad till Mullsjö har vi samlat bra information till dig!

Saker att tänka på som fastighetsägare:

För att få en väl fungerande byggnad som inte drabbas av plötsliga och oväntade problem kan det vara bra att göra egenkontroller för att kontrollera fastigheten och byggnaden. 

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att sköta din fastighet så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden.

Egenkontroll

Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem. Detta är också ett sätt att se till att verksamheten sköts enligt gällande lagkrav och att spara pengar genom tidigare åtgärder.

Att göra planerade systematiska kontroller tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar.

En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. Och en fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Områden att kontrollera regelbundet:

 • Buller
 • Fukt
 • Legionella (varmvattentemperatur)
 • Radon
 • Skadedjur och ohyra
 • Temperatur och drag
 • Ventilation

Information om dessa områden kan du läsa om på sidan Inomhusmiljö.

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Besöksadress

  Kyrkvägen 34, 565 31 Mullsjö

  Postadress

  Box 47, 565 21 Mullsjö

 • André Karlsson

  Samhällsbyggnadschef

  0392-141 55

  andre.karlsson@mullsjo.se

  Besöksadress

  Kyrkvägen 34

Senast uppdaterad:
22 mars 2024