Trädgårdsavfall

Det bästa sättet för att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att kompostera eller lämna till sortergård.

Har du möjlighet att själv kompostera ditt trädgårdsavfall blir det ett fint näringstillskott för jorden. Det behövs inga tillstånd för att kompostera trädgårdsavfall och du blir självförsörjande på näringsämnen till rabatter och odlingar.

Du som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps storkompost. Det är kostnadsfritt.

Sortergårdar, June Avfall & Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall, men tänk på att:

  • Det är förbjudet att elda i trädgården i område med detaljplan under tiden 1 april–30 september.
  • Var alltid försiktig och ha uppsikt över elden. Se till att alltid ha lämpligt släckredskap till hands.
  • Du ska se till att elden inte stör grannar eller förbipasserande.
  • Rivningsvirke och annat avfall får aldrig eldas upp utan ska lämnas till sortergård.
  • Förbud mot eldning kan också gälla under extremt torr väderlek. Håll därför också koll på aktuell brandrisk-prognos. För mer information kontakta Räddningstjänsten.
  • Valborgsmässoeldar och påskeldar är tillåtna om du har sökt tillstånd hos Räddningstjänsten.

Läs mer om regler vid eldning utomhus på vår sida Elda utomhus.

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfallet på kommunal eller privat mark!

Rishögar är störande för grannar och skräpar ner i naturen. Dessutom kan högen börja lukta illa och näring från avfallet kan läcka ut i närliggande vattendrag och bli ett miljöproblem. Skräphögarna kan också inbjuda till att slänga annat än trädgårdsavfall.

Har du svårt att ta hand om ditt trädgårdsavfall kan du säkert gå ihop med några grannar och transportera bort avfallet tillsammans.

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023