Vuxenutbildning

Du som bor i Mullsjö har tillgång till den vuxenutbildning som Jönköpings kommun erbjuder.

Du kan bli antagen till vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller då du har slutfört gymnasiet.

Mullsjö kommun beviljar vuxenutbildning på följande nivå:

Grundläggande nivå

Motsvarar grundskolan upp till årskurs 9.

 • För dig med kort utbildning
 • För dig som inte har studerat på länge
 • För dig som har bristfälliga kunskaper

Gymnasial nivå

 • För dig som läst grundskolan men saknar gymnasieutbildning
 • För dig som behöver komplettera tidigare studier för att få en gymnasieexamen eller behörighet till högskola och universitet.

För dig som har en gymnasieexamen men önskar läsa Vård- och omsorgsutbildning så omfattas du också av urvalet.

Läs mer om kurser, kursstart och antagningsperioder på Jönköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Notera att din ansökan ska vara komplett ifylld, med bifogad betygsdokumentation samt underskrift av studie- och yrkesvägledare i Jönköping. Ofullständigt ifyllda ansökningar kan komma att avslås.Din ansökan skickas för handläggning till Mullsjö men vuxenutbildningen sker i första hand i Jönköping. För att få svar på om du har antagits, vänd dig till vägledningscentrum; 036-10 50 00.

Så här söker du till den kommunala vuxenutbildningen

 1. Fyll i dina uppgifter för ansökan på blanketten Ansökan till vuxenutbildningen(pdf).
 2. Bifoga kopior på tidigare betyg vid behov och mailar allt till Vägledningscentrum; vagledningscentrum@jonkoping.se
 3. Vägledningscentrum skriver ut, kontrollerar, skriver under, scannar in och mailar tillbaka till dig.
 4. Skicka din ansökan till:
  Mullsjö kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Att: Carina Arthursson
  Box 47
  565 21 Mullsjö

Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket och kunskap om det svenska samhället.

Du som bor i Mullsjö kommun läser SFI i Jönköpings kommun. Läs mer på Jönköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan till SFI(pdf)

Här kan du beställa betyg från skolor i Mullsjö kommun. För att få kopia på ditt betyg från gymnasieskolan måste du kontakta den skola där du gått. För slutbetyg/gymnasieexamen från Vuxenutbildningen i Jönköping, kontakta Vägledningscentrum, Barnarpsgatan 40 i Jönköping, 036-10 50 00.

Till formuläret: Beställning av betygskopia

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2020