Vuxenutbildning

Du som bor i Mullsjö har tillgång till den vuxenutbildning som Jönköpings kommun erbjuder.

Du kan bli antagen till vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller då du har slutfört gymnasiet. Du som tidigare har en kort utbildning har företräde.

Läs mer om kurser, kursstart och antagningsperioder på Jönköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Så här söker du till den kommunala vuxenutbildningen:

Andra rutiner från och med 19 mars med anledning av Coronaviruset

 1. Fyll i dina uppgifter för ansökan på blanketten Ansökan till vuxenutbildningen(pdf).
 2. Den sökande fyller i blanketten, bifogar kopia på tidigare betyg vid behov och mailar allt till Väglednignscentrum; vagledningscentrum@jonkoping.se
 3. Vägledningscentrum skriver ut, kontrollerar, skriver under, scannar in och mailar tillbaka till den sökande.
 4. Skicka din ansökan till:
  Mullsjö kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Att: Carina Arthursson
  Box 47
  565 21 Mullsjö

I vanliga fall

 1. Fyll i dina uppgifter för ansökan på blanketten Ansökan till vuxenutbildningen(pdf).
 2. Skriv ut och ta med ansökan samt dina betyg från tidigare studier till    Vägledningscentrum, Barnarpsgatan 40 i Jönköping. Du kan kontakta dem på 036-10 50 00.
 3. Komplettera ansökan i samråd med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Låt studie- och yrkesvägledaren skriva på ansökan.
 4. Skicka din ansökan till:
  Mullsjö kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Att: Carina Arthursson
  Box 47
  565 21 Mullsjö

Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket och kunskap om det svenska samhället.

Du som bor i Mullsjö kommun läser SFI i Jönköpings kommun. Läs mer på Jönköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan till SFI(pdf)

Här kan du beställa betyg från skolor i Mullsjö kommun. För att få kopia på ditt betyg från gymnasieskolan måste du kontakta den skola där du gått. För slutbetyg/gymnasieexamen från Vuxenutbildningen i Jönköping, kontakta Vägledningscentrum, Barnarpsgatan 40 i Jönköping, 036-10 50 00.

Till formuläret: Beställning av betygskopia

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020