Utvecklingsprojekt

Elever vid världskarta

På denna sida kan du läsa om olika projekt som pågår i våra förskolor, skolor och fritidshem.

Pågående arbete med språk-, läs- och skrivutveckling i Mullsjö kommun

Språk-, läs- och skrivutveckling, SLS, i Mullsjö Kommun är ett pågående kollegialt arbete, både i förskolan och skolan. Lärare i alla skolår, ämnen och verksamheter samtalar om och inspirerar varandra om framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning. Under flera läsår deltog lärare från förskolan till och med årskurs 9 i Läslyftet. De erfarenheterna har vi tagit vara på och fortsatt att utveckla tillsammans.

Under läsåret 2018/2019 togs ett kommungemensamt beslut om ett årshjul i SLS, med fokus på att skapa läsintresse. Årshjulet arbetades fram genom ett samarbete med representanter från olika verksamheter från F-klass till och med årskurs 9. Från och med hösten 2019 följer vi detta årshjul i SLS, som revideras varje läsår av representanter i ett ämnesråd.

Årshjulet i SLS består av två delar:

  • Kommungemensamma lektionsaktiviteter inom språk-, läs och skrivutveckling med fokus på läsning
  • En beskrivning av vad som utmärker den pågående undervisningen i språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen och verksamheter.

Ladda ner årshjul SLS läsåret 2023/2024 (pdf). , 339.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Poesiveckor varje vårtermin är ett exempel från årshjulet, se tipsdokument om dikter och poesi (pdf). , 507.3 kB, öppnas i nytt fönster. Dokumentet uppdateras i ämnesrådet varje läsår.

Högläsning med textsamtal är ett exempel på en viktig pågående undervisningsaktivitet i alla skolår och verksamheter och finns beskriven i vårt årshjul för SLS.

Ett exempel på hur ett ämnesövergripande temaarbete kan se ut i årskurs 2 med utgångspunkt från boken "Två av allt" av Rose Lagercrantz. På Bonniers hemsida kan du ladda ner en lärarhandledning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "Två av allt" är perfekt att använda i undervisningen. Den väcker fina och viktiga samtal om stark vänskap, alla människors lika värde och Förintelsen, som vi aldrig får glömma. Den passar bra på både låg- och mellanstadiet.

Inspiratörer och samarbetspartners, F-klass till årskurs 9

En inspiratör och vägledare för språk- läs- och skrivutveckling är författaren, lärare och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling. Läs Anne-Marie Körlings blogg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera lärare i kommunen samarbetar med två forskare i språk-, läs- och skrivutveckling: Catharina Tjernberg, Karlstads Universitet, och Anette Svensson, Jönköping University.

Mer information om SLS; Förskoleklass till årskurs 9

För mer information om vår undervisning i SLS från F-klass till årskurs 9 är du välkommen att ta kontakt med Anki Källman, anki.kallman@mullsjo.se, som är en av flera lärare som arbetar med uppdrag inom språk-läs- och skrivutveckling i Mullsjö kommun.

Papptårta med påklistrade dikter

I år firar Sveriges demokrati 100 år! Hurra! Det har Mullsjö F-3 firat genom att skapa en poetisk demokratitårta.

Årskurs 3 i ABC-huset, Mullsjö F-3, har firat genom att sedan skolstarten läsa om demokratin som begrepp, allas lika värde, yttrandefrihet, källkritik och även de 17 globala målen.

Eleverna har också högläst, samtalat och skrivit om flera personer som betytt mycket för demokrati- och miljöfrågor i dåtid och nutid, bland andra Selma Lagerlöf, Malala Yousafzai och Greta Thunberg.

Flera fantastiska bilderböcker har fått dem att tänka och samtala om att våga leva sitt liv, våga göra sin röst hörd och hur demokrati ser ut hos oss på skolgården och i klassrummet.

/Lärarna i årskurs 3 i ABC-huset

Se elevernas demokratitårta på biblioteket

Nu finns elevernas tankar och känslor om demokrati och de 17 globala målen på en 2 meter hög demokratitårta i form av dikter på Mullsjö kommunbibliotek.

Eleverna har arbetat med de 17 globala målen sedan de gick i årskurs 1. De kopplar de globala målen till arbetet med värdegrunden, allas lika värde och miljöarbetet. Eleverna får sedan skriva sina tankar i diktform, Sustainable Poetry. Det är ett projekt som de har deltagit i under flera år. Läs gärna mer om årets poesiutmaning på sidan Sustainable Poetry Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Det har varit ett fantastiskt engagerande innehåll för oss alla, hoppas att du också blir inspirerad, hälsar lärarna i årskurs 3!

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023