Utvecklingsprojekt

Elever vid världskarta

På denna sida kan du läsa om olika projekt som pågår i våra förskolor, skolor och fritidshem.

Pågående arbete med språk-, läs- och skrivutveckling i Mullsjö kommun

Språk-, läs- och skrivutveckling, SLS, i Mullsjö Kommun är ett pågående kollegialt arbete, både i förskolan och skolan. Lärare i alla skolår, ämnen och verksamheter samtalar om och inspirerar varandra om framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning. Under flera läsår deltog lärare från förskolan till och med årskurs 9 i Läslyftet. De erfarenheterna har vi tagit vara på och fortsatt att utveckla tillsammans.

Under läsåret 2018/2019 togs ett kommungemensamt beslut om ett årshjul i SLS, med fokus på att skapa läsintresse. Årshjulet arbetades fram genom ett samarbete med representanter från olika verksamheter från F-klass till och med årskurs 9. Från och med hösten 2019 följer vi detta årshjul i SLS, som revideras varje läsår av representanter i ett ämnesråd.

Årshjulet , 258.3 kB. i SLS består av två delar:

  • Kommungemensamma lektionsaktiviteter inom språk-, läs och skrivutveckling med fokus på läsning
  • En beskrivning av vad som utmärker den pågående undervisningen i språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen och verksamheter.

Länk till årshjul(pdf) , 258.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Poesiveckor varje vårtermin, är ett exempel från årshjulet, se tipsdokument om dikter och poesi (pdf). , 507.3 kB, öppnas i nytt fönster. Dokumentet uppdateras i ämnesrådet varje läsår.

Högläsning med textsamtal är ett exempel på en viktig pågående undervisningsaktivitet i alla skolår och verksamheter och finns beskriven i vårt årshjul för SLS.

Ett exempel på hur ett ämnesövergripande temaarbete kan se ut i årskurs 2 med utgångspunkt från boken "Två av allt" av Rose Lagercrantz. På Bonniers hemsida kan du ladda ner en lärarhandledning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "Två av allt" är perfekt att använda i undervisningen. Den väcker fina och viktiga samtal om stark vänskap, alla människors lika värde och Förintelsen, som vi aldrig får glömma. Den passar bra på både låg- och mellanstadiet.

Inspiratörer och samarbetspartners, F-klass till årskurs 9

En inspiratör och vägledare för språk- läs- och skrivutveckling är författaren, lärare och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling. Här kan du läsa hennes blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flera lärare i kommunen samarbetar med två forskare i språk-, läs- och skrivutveckling: Catharina Tjernberg, Karlstads Universitet, och Anette Svensson, Jönköping University.

Mer information om SLS; Förskoleklass till årskurs 9

För mer information om vår undervisning i SLS från F-klass till årskurs 9 är du välkommen att ta kontakt med Anki Källman, som är en av flera lärare som arbetar med uppdrag inom språk-läs- och skrivutveckling i Mullsjö kommun.

anki.kallman@mullsjo.se

Senast uppdaterad:
28 april 2021