Nationella skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Utvecklingsprojekt

Elever vid världskarta

På denna sida kan du läsa om olika projekt som pågår i våra förskolor, skolor och fritidshem.

Mullsjö kommun har en kommunövergripande satsning och en plan för språk-, läs- och skrivutveckling (SLS) för åldrarna 0 till 16 år i alla verksamheter.

Så arbetar vi med SLS

En del av SLS är Läslyftet i förskolan och skolan. Lärare i alla skolår, ämnen och verksamheter samtalar om och inspirerar varandra kring framgångsrik språk-, läs- och skrivundervisning. I förskolan pågår en satsning på bland annat högläsning och kapprumsbibliotek. 

Under läsåret 2018/2019 togs en kommungemensam SLS-plan(pdf) och ett årshjul(pdf) fram för SLS i ett brett samarbete med representanter från olika verksamheter. Från och med hösten 2019 följer vi detta årshjul.

Poesiveckor är ett exempel från årshjulet, se bifogade tipsdokument om dikter och poesi (pdf).

Inspiratörer och samarbetspartners

Inspiratör och vägledare till vår SLS-grupp är författaren, lärare och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling. Här kan du läsa hennes blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi samarbetar med forskare i språk-, läs- och skrivutveckling: Catharina Tjernberg, Karlstads Universitet, och Anette Svensson, Jönköping University.

Mullsjö kommun är också med i Hallands språk-, läs- och skrivnätverk, där språk-, läs- och skrivutvecklaren Erica Eklöf är kontaktperson.

Mer information om SLS

Välkommen att kontakta språk-, läs- och skrivutvecklaren

Anki Källman
anki.kallman@mullsjo.se

Trollehöjdskolan deltar under ett år i ett projekt för att öka kunskapen om förintelsen.

Bakom projektet står SKMA (Sveriges kommitté mot antisemitism) och projektet har statlig finansiering. I projektet deltar ytterligare sex högstadieskolor i Jönköping och Habo.

Under hösten 2019 kommer fem elever att få följa med på en spännande resa till Polen. Syftet är att

  • öka elevernas kunskaper om nazismens brott och om antidemokratiska, antisemitiska och rasistiska idéer idag
  • sprida och berätta om nazismens brott till andra, från generation till generation.

Mer information om projektet

Välkommen att kontakta Mikael Johannesson, SO-lärare
mikael.johannesson@mullsjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2021