Kontakt Barn och utbildning

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningen samt till ledningen för förskolorna och skolorna.

Kontaktuppgifter:

Skolchef

Helén Claesson
0392-140 05
helen.claesson@mullsjo.se

Utvecklingschef

Jenny Albers
0392-141 90
jenny.albers@mullsjo.se

Barn- och elevhälsosamordnare

Sanna Greverius
0392-141 91
sanna.greverius@mullsjo.se

IT-pedagog

Ola Utbult
0392-141 94
ola.utbult@mullsjo.se

Handläggare

Mahmoud Addas
0392-141 98
mahmoud.addas@mullsjo.se

Tel tid måndag till och med fredag 13.00-15.00

Förvaltningskoordinator

Ingrid Alenbratt
0392-145 04
ingrid.alenbratt@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor

Malin Molid Svenningsson
0392-140 94
malin.molidsvenningsson@mullsjo.se

Biträdande Rektor Rödluvan,Tallkotten och Kronängs förskola

Marina Rosengren
0392-140 97
marina.rosengren@mullsjo.se

Biträdande Rektor Skogsgläntan och Trollängen

Dajana Nedic
0392-140 92
dajana.nedic@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor

Carina Irvefors
0392-144 02
carina.irvefors@mullsjo.se

Biträdande rektor

Pia Åman
0392-144 01
pia.carlqvist-aman@mullsjo.se

Förvaltningskoordinator

Ingrid Alenbratt
0392-145 04
ingrid.alenbratt@mullsjo.se

ABC skola årskurs F-3

0392-144 14

ABC fritidshem Bokstaven och Siffran

0392-144 10

Lyan fritids 3-6

årskurs 3 till 6
0392-144 09

Kronängs skola årskurs F-3

0392-145 31

Kronängs fritids Vintergatan och Andromeda

0392-145 26, 0392- 145 23

Sandhems fritids Rödluvan

0392-144 62

Kontaktuppgifter:

Rektor

Karin Norman
0392-144 04
karin.norman@mullsjo.se

Biträdande rektor/skolkoordinator

Marit Larsen
0392-144 20
marit.larsen@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor spår AB

Sofia Linholm
0392-145 01
sofia.linholm@mullsjo.se

Rektor spår CD

Björn Bergstöm
0392-145 02
bjorn.bergstrom@mullsjo.se

Senast uppdaterad:
29 september 2023