Kontakt Barn och utbildning

Här hittar du kontaktuppgifter till förvaltningen samt till ledningen för förskolorna och skolorna.

Kontaktuppgifter:

Barn- och utbildningschef

Helén Claesson
0392-140 05
helen.claesson@mullsjo.se

Utvecklingsledare

Jenny Albers
0392-141 90
jenny.albers@mullsjo.se

Barn- och elevhälsosamordnare

Susanna Greverius
0392-141 91
susanna.greverius@mullsjo.se

IT-pedagog

Ola Utbult
0392-141 94
ola.utbult@mullsjo.se

Handläggare

Anette Helgesson
0392-141 98
anette.helgesson@mullsjo.se

Förvaltningskoordinator

Ingrid Alenbratt
0392-145 04
ingrid.alenbratt@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor Skogsgläntan, Tallkotten och Sagotrollet

Jessica Åberg
0392-140 94
jessica.aberg@mullsjo.se

Tf Rektor Bullerbyn, Rödluvan och Kronäng

Marina Rosengren
0392-140 97
marina.rosengren@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor

Carina Irvefors
0392-144 02
carina.irvefors@mullsjo.se

Biträdande rektor

Pia Åman
0392-144 01
pia.aman@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor

Karin Norman
0392-144 04
karin.norman@mullsjo.se

Biträdande rektor/Skolkoordinator

Marit Larsen
0392-144 20
marit.larsen@mullsjo.se

Kontaktuppgifter:

Rektor

Björn Bergstöm
0392-145 02
bjorn.bergstrom@mullsjo.se

Biträdande rektor

Sofia Linholm
0392-145 01
sofia.linholm@mullsjo.se

Senast uppdaterad:
29 december 2021