Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja grundskola för ditt barn. Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ditt närområde. I mån av plats går det att välja annan skola, även i andra kommuner.

Val av skola inom Mullsjö kommun

Om du har önskemål om annan skola än den tilldelade inom Mullsjö kommun så kontaktar du Handläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se
Det är rektor som beslutar hur många elever skolan kan ta emot.

Val av skola utanför Mullsjö kommun

Om du vill välja en skola i en annan kommun kontaktar du den önskade kommunen och använder deras ansökningsförfarande. De kontaktar i sin tur Mullsjö kommun som fattar beslut.

Vid val av annan skola utanför Mullsjö kommun har eleven inte rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för resorna.

För boende utanför Mullsjö kommun

Om ditt barns folkbokföringsadress är utanför Mullsjö kommun och du vill att ditt barn ska ha sin skolgång i någon av Mullsjö kommuns skolor, kan du ansöka om att få fullgöra skolgången i Mullsjö kommun. Det gör du genom kommunens e-tjänst:

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023