Skolskjuts

Elever som har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta sig till skolan har möjlighet att få skolskjuts. Detta gäller för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.

Skolskjuts läsåret 22/23

Regler för skolskjuts

 • För att få skolskjuts ska eleven vara folkbokförd i kommunen.
 • Avståndet mellan anvisad skola och hemmet ska vara minst:
  2 km för förskoleklass till årskurs 3
  3 km för årskurs 4 till 6
  4 km för årskurs 7 till 9
  Skolvägen mäts från hemmet till skolområdet men det innebär inte att skolskjuts alltid kan berättigas ända från hemmet. Elev behöver uppsöka närmaste hållplats för skolskjuts. Om avståndet överstiger ovan nämnda avstånd ska hållplatsen flyttas till lämpligt ställe närmare hemmet. Avstånd innebär den kortaste lämpliga vägen som elev kan ta via vägar samt gång- och cykelvägar.
 • Vårdnadshavare har ansvar till och från hållplats.

Undantag från avståndsregler

Skolskjuts kan medges på grund av särskilda skäl såsom trafikförhållanden, medicinska skäl eller funktionshinder. En särskild ansökan ska göras i dessa fall, se blankett för ansökan om skolskjuts.

Ansök om skolskjuts

Om elev uppfyller reglerna för skolskjuts, söks skolskjuts digitalt, se länk nedan.

Digital ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Logga in på vårdnadshavarportal för att se skolskjutsbeslut, res-schema, hållplats mm

https://skolskjuts.se/parentportal/Mullsjo/guardian Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under förutsättning att avståndsreglerna uppfylls kan elev som stadigvarande bor växelvis på olika adresser i kommunen berättigas till skolskjuts från båda adresserna. Växelvis boende innebär att elev har varaktigt boende cirka 50 % av tiden hos båda separerade vårdnadshavarna med gemensam vårdnad.


Elev som är inskriven på fritids har inte rätt till skolskjuts för resa mellan hemmet och fritidshem, utan skolskjuts gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider.

Vid olycksfall kan elev få skjuts till och från skolan. Läkarintyg krävs och vårdnadshavare anmäler själv till försäkringsbolaget Protector försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att skolskjuts behövs. Efter godkännande från försäkringsbolaget kan vårdnadshavare kontakta kommunen för att anordna skjuts till och från skolan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
26 januari 2023