Särskola

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och därför har behov av den undervisning som särskolan erbjuder.

Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av utbildningen i ämnen.

Att vara elev i grundsärskolan innebär att man undervisas och bedöms utifrån grundsärskolans läroplan och kunskapsmål. Skolgången kan vara som integrerade i klass på grundskolan eller skolgång på grundsärskola.

Om du har frågor om särskolan som skolform och rutiner för mottagande i särskolan kan du kontakta kommunens särskolesamordnare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 april 2023