Läsårstider och lovdagar

Läsårstiderna för läsåret 2021/2022 gäller alla skolor i Mullsjö kommun, från förskoleklass till årskurs 9.

Önskan om ledighet utöver lovdagar ska lämnas till klassläraren i god tid och beslut tas av rektor.

Höstterminen 2021

 • 16 augusti:
  Studiedag samt stängningsdag för kommunens förskolor,fritidshem och skolor
 • 23 augusti: Skolstart
 • 30 september: Studiedag
 • 1 oktober: Studiedag samt stängningsdag för kommunens förskolor,fritidshem och skolor
 • Vecka 44 (1 till 5 november): Höstlov
 • 23 november: Studiedag
 • 22 december: Skolavslutning

Vårterminen 2022

 • 7 januari: Studiedag
 • 10 januari: Stängningsdag för kommunens förskolor, fritidshem och skolor
 • 11 januari: Skolstart
 • Vecka 7 (14 till 18 februari): Sportlov
 • 16 mars : Studiedag
 • Vecka 15 (11 till 18 april): Påsklov
 • 25 maj: Studiedag samt stängningsdag för kommunens förskolor,fritidshem och skolor
 • 26 till 27 maj Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag
 • 6 juni: Helgdag
 • 17 juni: Skolavslutning

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga 178 skoldagar under läsåret och 187 lediga dagar.

Rektor får bevilja en skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter och grundar sitt beslut på en individuell bedömning utifrån elevens helhetssituation. När det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Genom att ta ledigt avstår vårdnadshavare från den undervisning som barnet skulle haft och det ligger på vårdnadshavarnas ansvar att ta reda på vilken undervisning barnet går miste om samt att se till att barnet förvärvar motsvarande kunskap.

Ledighet då nationella prov genomförs i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 beviljas inte.

(Skollagen 7 kap 17-20§)

Ansökan om ledighet görs via Tieto Edu och ska göras i god tid före ledigheten.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
9 augusti 2021