Läsårstider och lovdagar

Läsårstiderna för läsåret 2023/2024 gäller alla skolor i Mullsjö kommun, från förskoleklass till årskurs 9.

Önskan om ledighet utöver lovdagar ska sökas i Edlevo i god tid och beslut tas av rektor.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga 178 skoldagar under läsåret och 187 lediga dagar.

Rektor får bevilja en skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter och grundar sitt beslut på en individuell bedömning utifrån elevens helhetssituation. När det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Genom att ta ledigt avstår vårdnadshavare från den undervisning som barnet skulle haft och det ligger på vårdnadshavarnas ansvar att ta reda på vilken undervisning barnet går miste om samt att se till att barnet förvärvar motsvarande kunskap.

Ledighet då nationella prov genomförs i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 beviljas inte.

(Skollagen 7 kap 17-20§)

Ansökan om ledighet görs via Edlevo och ska göras i god tid före ledigheten.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Höstterminen 2023

 • 14 augusti Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor
 • 21 augusti Skolstart
 • 3 oktober: Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor
 • Vecka 44 (30 oktober till 3 november) Höstlov
 • 21 december Skolavslutning

Vårterminen 2024

 • 8 januari Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor
 • 9 januari Studiedag
 • 10 januari Skolstart
 • Vecka 7 (12 till 16 februari) Sportlov
 • 13 mars: Studiedag
 • 29 mars: Helgdag
 • Vecka 14 (1-5 april) Påsklov 
 • 1 maj Helgdag
 • 9 maj Helgdag
 • 10 maj Lovdag
 • 13 maj Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor
 • 6 juni Helgdag
 • 7 juni Lovdag
 • 14 juni Skolavslutning

Här kan du se läsårstiderna , 17.3 kB. i kalenderformat.

Senast uppdaterad:
29 september 2023