Läsårstider och lovdagar

Läsårstiderna för läsåret 2020/2021 gäller alla skolor i Mullsjö kommun, från förskoleklass till årskurs 9.

Önskan om ledighet utöver lovdagar ska lämnas till klassläraren i god tid och beslut tas av rektor.

Skolstart 18 augusti

Mullsjö F till 3

 • Björksäters skola
  Förskoleklassen har fått inbjudan hemskickad via brev.
  Årskurs 1 klockan 8:30-13:40
 • Gunnarsbo ABC
  Årskurs 2 till 3 klockan 8:20-13:30
 • Kronängsskolan
  Årskurs 1 till 3 klockan 8:20-13:30
 • Sandhems skola
  Förskoleklass har fått inbjudan hemskickad via brev.
  Åskurs 1 till 3 klockan 8:10-13:20

Gunnarsbo 4 till 6

Tisdagen den 18 augusti klockan 8:10 börjar skolan för alla våra elever på Gunnarsboskolan årkurs 4 till 6 i Mullsjö.

Heltidsmentorer och lärare möter eleverna på skolgården utanför huvudentrén till H-huset.

De första två dagarna är klassdagar där heltidsmentorer och undervisande lärare träffar klasserna och håller i dagarna.

Dessa två dagar slutar eleverna klockan 13:50, skolskjuts går hem klockan 14.05, de läser enligt ordinarie schema från och med torsdagen den 20 augusti.

Schema får eleverna från sin heltidsmentor första dagen.

Med vänliga hälsningar,

Skolledningen Gunnarsboskolan 4 till 6

Trollehöjdskolan 7 till 9

Välkomna till ett nytt skolår. De två första dagarna är schemabrytande och är från klockan 8:10 till 14:00. Från och med torsdag går eleverna enligt schema.

Information kring skolstarten har skickats ut till alla vårdnadshavare.

Höstterminen 2020

 • 10 augusti:
  Studiedag samt stängningsdag för kommunens förskolor,fritidshem och skolor
 • 18 augusti: Skolstart
 • 25 september:
  Studiedag samt stängningsdag för kommunens förskolor,fritidshem och skolor
 • Vecka 44 (26 till 30 oktober): Höstlov
 • 17 november: Studiedag
 • 22 december: Skolavslutning

Vårterminen 2021

 • 8 januari: Stängningsdag för kommunens förskolor, fritidshem och skolor
 • 12 januari: Skolstart
 • Vecka 7 (15 till 19 februari): Sportlov
 • 17 mars : Studiedag
 • Vecka 14 (2 till 11 april): Påsklov
 • 13 till 14 maj Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag
 • 17 maj: Studiedag samt stängningsdag för kommunens förskolor,fritidshem och skolor
 • 11 juni: Skolavslutning

Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. Beslutet tas av rektor eller den rektor utser.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen kan elev i grundskolan och grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. I undantagsfall kan längre ledighet beviljas om det finns uppenbara synnerliga skäl. Exempel på skäl som normalt inte kan anses vara enskilda angelägenheter är nöjen, rekreation, hobby- och föreningsverksamhet samt semesterresor.

För längre ledighet - mer än 10 dagar i följd, eller mer än 10 skoldagar innevarande läsår - krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Vid ledigheter, utöver skolans lovdagar, avsäger sig vårdnadshavaren rätten till elevens garanterade undervisningstid. Vårdnadshavaren har ett stort ansvar för att eleven hämtar igen de kursmoment han/hon missar under ledigheten.
Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare få information från skolan om vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena.

Ansökan om ledighet görs via Tieto Edu och ska göras i god tid före ledigheten.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2020