Läsårstider och lovdagar

Läsårstiderna 2019/2020 gäller alla skolor i Mullsjö kommun, från förskoleklass till årskurs 9. Önskan om ledighet utöver lovdagar ska lämnas till klassläraren i god tid och beslut tas av rektor.

Hösterminen 2019

 • 12 augusti: Stängningsdag fritidshemmen
 • 20 augusti: Skolstart
 • 27 september: Studiedag samt stängningsdag för fritidshemmen
 • Vecka 44 (28 oktober till den 1 november): Höstlov
 • 18 november: Studiedag
 • 20 december: Skolavslutning


Vårterminen 2020

 • 7 januari: Stängningsdag för fritidshemmen
 • 9 januari: Skolstart
 • Vecka 7 (10 till 14 februari): Sportlov
 • 18 mars: Studiedag: 
 • Vecka 15 (6 till 13 april): Påsklov
 • Första maj (fredag)
 • 18 maj: Studiedag samt stängningsdag för fritidshemmen
 • 21 till 22 maj: Kristi Himmelfärdsdag samt lovdag
 • 12 juni: Skolavslutning

Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. Beslutet tas av rektor eller den rektor utser.

Enligt 7 kap. 18 § skollagen kan elev i grundskolan och grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. I undantagsfall kan längre ledighet beviljas om det finns uppenbara synnerliga skäl. Exempel på skäl som normalt inte kan anses vara enskilda angelägenheter är nöjen, rekreation, hobby- och föreningsverksamhet samt semesterresor.

För längre ledighet - mer än 10 dagar i följd, eller mer än 10 skoldagar innevarande läsår - krävs synnerliga skäl. Detta kan behöva styrkas av annan än vårdnadshavare, exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Vid ledigheter, utöver skolans lovdagar, avsäger sig vårdnadshavaren rätten till elevens garanterade undervisningstid. Vårdnadshavaren har ett stort ansvar för att eleven hämtar igen de kursmoment han/hon missar under ledigheten.
Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare få information från skolan om vad klassen ska arbeta med i de olika ämnena.

Ansökan om ledighet ska lämnas till klassläraren i god tid före ledigheten. Ansökan ska vara undertecknad av elevens alla vårdnadshavare. Här hittar du ledighetsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.länk till annan webbplats

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2019