Läsårstider och lovdagar

Läsårstiderna för läsåret 2022/2023 gäller alla skolor i Mullsjö kommun, från förskoleklass till årskurs 9.

Önskan om ledighet utöver lovdagar ska lämnas till klassläraren i god tid och beslut tas av rektor.

Mullsjö F till 3

 • Björksäters skola
  Förskoleklassen har fått inbjudan
  Årskurs 1 klockan 8:30-13:40
 • Gunnarsbo ABC
  Årskurs 2 till 3 klockan 8:10-13:30
 • Kronängsskolan
  Förskoleklass har fått inbjudan hemskickad
  Årskurs 1 till 3 klockan 8:10-13:30
 • Sandhems skola
  Förskoleklass har fått inbjudan hemskickad
  Åskurs 1 till 3 klockan 8:10-13:30

  Skolfotografering sker:
  Björksäter 26 augusti
  Gunnarsbo ABC 23 augusti
  Kronängsskolan 26 augusti
  Sandhems skola 25 augusti

 

Gunnarsbo 4 till 6

Måndag 22/8
Skolan börjar 8.10.

 • Åk 4 och åk 5 samlas utanför H-huset.
 • Åk 6 samlas utanför F-huset.


Tisdag 23/8

 • Åk 4 stannar på skolan
 • Åk 5 MSOK
 • Åk 6 Gruvered

Alla samlas i sina hemklassrum 8.10

Den andra dagen kommer att vara samarbetsdag där vi vill arbeta med att stärka klassen och vi-känslan. Varje årskurs har ett eget program dessa dagar och eleverna är i sina respektive klasser med sina klasslärare och mentor.

Från och med onsdag kommer eleverna gå enligt ordinarie skolschema. Eleverna får sitt schema första skoldagen. Skoldagarna börjar 8.10 och slutar 13.50 de två första dagarna. Eleverna får skollunch precis som vanligt.

Skolskjutsarna avgår cirka 14.05.

Skolfotografering sker den 24 augusti och 25 augusti.

Ytterligare information skickas ut i början av augusti, både digitalt via Edlevo samt per brev.


Trollehöjdskolan 7 till 9

Skolan börjar igen måndagen den 22augusti.

De två första dagarna kommer att vara samarbetsdagar där vi vill arbeta medatt stärka klassen och vi-känslan. Varje årskurs har egna program dessa dagar och eleverna är i sina respektive klasser med sina klassföreståndare. En av dagarna är eleverna på skolan, den andra dagen kommer de att genomföra aktiviteter.

Från och med onsdag kommer eleverna gå enligt ordinarie skolschema.

Eleverna får sitt schema första skoldagen.

Skolfotografering sker den 23 augusti och24 augusti.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga 178 skoldagar under läsåret och 187 lediga dagar.

Rektor får bevilja en skolpliktig elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter och grundar sitt beslut på en individuell bedömning utifrån elevens helhetssituation. När det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Genom att ta ledigt avstår vårdnadshavare från den undervisning som barnet skulle haft och det ligger på vårdnadshavarnas ansvar att ta reda på vilken undervisning barnet går miste om samt att se till att barnet förvärvar motsvarande kunskap.

Ledighet då nationella prov genomförs i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 beviljas inte.

(Skollagen 7 kap 17-20§)

Ansökan om ledighet görs via Edlevo och ska göras i god tid före ledigheten.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Höstterminen 2022

 • 15 augusti: (studiedag och stängnings-dag för kommunens förskolor och skolor)
 • 22 augusti: Skolstart
 • 14 oktober: (studiedag och stängnings-dag för kommunens förskolor och skolor)
 • Vecka 44 (31 oktober till 4 november): Höstlov
 • 23 november: (Studiedag)
 • 22 december: Skolavslutning

Vårterminen 2023

 • 9 januari: (Studiedag och stängnings-dag för kommunens förskolor och skolor)
 • 10 januari: Skolstart
 • Vecka 7 (13 till 17 februari): Sportlov
 • 15 mars: (Studiedag)
 • Vecka 14 (3-10 april): Påsklov 
 • 1 maj: (helgdag)
 • 17 maj: (Studiedag och stängningsdag för kommunens förskolor och skolor)
 • 18 maj: (helgdag)
 • 19 maj: (lovdag)
 • 5 juni: (lovdag)
 • 6 juni: (helgdag)
 • 16 juni: skolavslutning
Senast uppdaterad:
11 augusti 2022