Trollehöjdskolan

Trollehöjdskolan en solig dag

På Trollehöjdskolan går elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen.

 • Antal elever: cirka 280
 • I årskurs 7 och 9 är det fyrparallelligt och i årskurs 8 är det treparallelligt.

"Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro."

Förväntningar

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång! Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång. Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan. I Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun( pdf) kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen.

Trygghet

I skolan ska det inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I Likabehandlingsplanen(pdf) kan du läsa mer om hur skolan arbetar för en trygg verksamhet. Här hittar du skolans ordningsregler(pdf)

Våra skolor använder Tieto Edu som plattform för kommunikation mellan hem och skola. Funktioner via Tieto Edu:

 • Sjukanmälan
 • Schema
 • Veckoplanen - veckobrev, läxor, mm.
 • Information och nyheter från skolan
 • Meddelande till skolans personal
 • Boka utvecklingssamtal
 • Ledighetsansökan

Här hittar du Tieto Edulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Spara gärna länken till din mobils hemskärm, så når du enkelt informationen från skolan.

På vår webbsida Tieto Edu kan du läsa mer.

Skolbiblioteket jobbar läsfrämjande, vilket kan innebära bokpresentationer, högläsning, handledning till grupp eller enskilt samt olika aktiviteter inom kommunens
Språk-, Läs- och Skrivutveklingsprojekt.

 • Trollehöjdskolans bibliotek är öppet och bemannat av skolbibliotekarie fyra dagar i veckan.
 • Skolbiblioteket samarbetar med skolans övriga funktioner för att ökad måluppfyllelse.
 • Skolbiblioteket administrerar vissa digitala tjänster som till exempel Legimus, Inläsningstjänst, Infomentor samt utlån av, och handledning runt, digitala hjälpmedel.
 • Alla klasser har detta läsår en fast bibliotekstid under svensklektioner.

I skolbiblioteket kan eleverna läsa och låna böcker under såväl lektionstid som rasttid. Det går även bra att ta med lånade böcker hem. Hit kan eleverna också komma för att sitta och plugga eller få studiehjälp.

Vårt instagramkonto uppdateras ofta, följ gärna; @trollbibblanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolbibliotekarie

Marie Ultege
0392-145 11
marie.ultege@mullsjo.se

Varje morgon serveras grötfrukost från klockan 7:30 för de elever som önskar. I frukosten ingår gröt, fralla, ägg etcetera. Frukosten kostar 15 kronor och betalning görs via swish: 123 557 49 00.

Det går också bra att köpa med sig juice, yoghurt, fralla eller en frukt.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020