Trollehöjdskolan

Trollehöjdskolan en solig dag

På Trollehöjdskolan går elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen.

 • Antal elever: cirka 265
 • I årskurs 7 och 8 är det fyrparallelligt och i årskurs 9 är det treparallelligt.

"Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro."

Förväntningar

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång! Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång. Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan. I Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun( pdf) kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen.

Trygghet

I skolan ska det inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I Likabehandlingsplanen(pdf) kan du läsa mer om hur skolan arbetar för en trygg verksamhet. Här hittar du skolans ordningsregler(pdf)

Våra skolor använder InfoMentor som plattform för kommunikation mellan hem och skola. Via familjewebben hittar du som vårdnadshavare följande:

 • Sjukanmälan
 • Schema och klasslista
 • Veckoplanen - veckobrev, läxor, mm
 • Information och nyheter från skolan
 • E-post till personal och klass
 • Elevens skriftliga omdömen, IUP och eventuellt åtgärdsprogram
  (kräver fördjupad inloggning via sms-kod)

Här hittar du Infomentorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Spara gärna länken till din mobils hemskärm, så når du enkelt informationen från skolan.

För att få tillgång till infomentor - familjewebben krävs inloggningsnamn och lösenord. Detta får du när ditt barn börjar skolan. Om du saknar dessa kan du kontakta elevens klassföreståndare eller skolans rektor.

Skolbiblioteket jobbar läsfrämjande, vilket kan innebära bokpresentationer, högläsning, handledning till grupp eller enskilt samt olika aktiviteter inom kommunens
Språk-, Läs- och Skrivutveklingsprojekt.

 • Trollehöjdskolans bibliotek är öppet och bemannat av skolbibliotekarie fyra dagar i veckan.
 • Skolbiblioteket samarbetar med skolans övriga funktioner för att ökad måluppfyllelse.
 • Skolbiblioteket administrerar vissa digitala tjänster som till exempel Legimus, Inläsningstjänst, Infomentor samt utlån av, och handledning runt, digitala hjälpmedel.
 • Alla klasser har detta läsår en fast bibliotekstid under svensklektioner.

I skolbiblioteket kan eleverna läsa och låna böcker under såväl lektionstid som rasttid. Det går även bra att ta med lånade böcker hem. Hit kan eleverna också komma för att sitta och plugga eller få studiehjälp.

Vårt instagramkonto uppdateras ofta, följ gärna; @trollbibblanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolbibliotekarie

Marie Ultege
0392-145 11
marie.ultege@mullsjo.se

Frukost

Varje morgon serveras frukost för de elever som önskas. I frukosten ingår frallor, müsli, smoothie etcetera. Frukosten kostar 15 kronor och efter tio betalda frukostar får man den elfte gratis.

Caféet

Utanför matsalen ligger skolans cafeteria. Här kan man låna spel, biljardköer, pingisracket, bollar etcetera, för att använda under raster. Mellan klockan 9 – 11 och 12:30 – 15:30 kan man också handla i caféterian. Idag är utbudet färdiga mackor med ost/skinka, smoothie, frukt, té och citronvatten. Caféterian samarbetar tillsammans med elevrådet för att kunna erbjuda eleverna det de önskar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019