Trollehöjdskolan

Trollehöjdskolan en solig dag

På Trollehöjdskolan går elever i årskurs 7 till 9 från hela kommunen.

 • Antal elever: cirka 280
 • I årskurs 7 och 9 är det fyrparallelligt och i årskurs 8 är det treparallelligt.

Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö kommun med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro.

Förväntningar

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång! Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång. Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan. I Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun( pdf) , 203 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen. Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun finns också på andra språk (arabiska , 292.4 kB., ukrainska , 221 kB. och ryska , 223.9 kB.).

Trygghet

I skolan ska det inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I Likabehandlingsplanen(pdf) , 148.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur skolan arbetar för en trygg verksamhet. Här hittar du skolans ordningsregler(pdf) , 111.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra skolor använder Edlevo som plattform för kommunikation mellan hem och skola. Funktioner via Edlevo:

 • Sjukanmälan
 • Schema
 • Veckoplanen - veckobrev, läxor, mm.
 • Information och nyheter från skolan
 • Meddelande till skolans personal
 • Boka utvecklingssamtal
 • Ledighetsansökan

App eller webbläsare

Du når Edlevo Education via appen Edlevo som finns för nedladdning i App Store och Google Play. Edlevo kräver Android 5.0 alternativt iOs 11 eller senare.

Du kan också nå Edlevo via webbläsaren  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på din dator. Identifiering sker med hjälp av Bank-ID precis som i appen för mobil eller surfplatta.

Första gången du loggar in i är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter, såsom mobilnummer och e-post. Detta för att verksamheten ska kunna nå dig och för att du ska kunna nås av information från verksamheten.

I appen finns Edlevo hjälpfunktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan svara på eventuella frågor du har.

Inloggning

För att garantera en säker och trygg inloggning loggar du in med Mobilt Bank-ID. Edlevo stödjer inloggning för en vecka och sedan krävs en ny inloggning.

Du beställer mobilt Bank-ID från din internetbank. Läs mer om hur du gör på Bank-ID´s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolbiblioteket jobbar läsfrämjande, vilket kan innebära bokpresentationer, högläsning, handledning till grupp eller enskilt samt olika aktiviteter inom kommunens
Språk-, Läs- och Skrivutveklingsprojekt.

 • Trollehöjdskolans bibliotek är öppet och bemannat av skolbibliotekarie fyra dagar i veckan.
 • Skolbiblioteket samarbetar med skolans övriga funktioner för att ökad måluppfyllelse.
 • Skolbiblioteket administrerar vissa digitala tjänster som till exempel Legimus och Inläsningstjänst samt utlån av, och handledning runt, digitala hjälpmedel.
 • Alla klasser har detta läsår en fast bibliotekstid under svensklektioner.

I skolbiblioteket kan eleverna läsa och låna böcker under såväl lektionstid som rasttid. Det går även bra att ta med lånade böcker hem. Hit kan eleverna också komma för att sitta och plugga eller få studiehjälp.

Vårt instagramkonto uppdateras ofta, följ gärna; @trollbibblan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbibliotekarie

Marie Ultege
0392-145 11
marie.ultege@mullsjo.se

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023