Sandhems fritids

Skolgården, Sandhems skola

I Sandhem finns under läsåret 23/24 fritidshemmet Rödluvan.

Fritidshemmet ligger centralt i Sandhem med närhet till idrottshall och natur.

Förväntningar

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång! Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång. Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan. I Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun(pdf) , 203 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen. Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun finns också på andra språk (arabiska , 292.4 kB., ukrainska , 221 kB. och ryska , 223.9 kB.).

Trygghet

På fritidshemmet ska det inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I Likabehandlingsplanen (pdf) , 204.4 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur skolan arbetar för en trygg verksamhet. Skolans ordningsregler läser du på Må-bra-affischen(pdf). , 257.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra skolor använder Edlevo som plattform för kommunikation mellan hem och fritids. Funktioner via Edlevo:

Funktioner som används för fritidshem:

  • Barnschema
  • Frånvaro
  • Ledighetsansökan
  • Nyheter och information från förskola och fritids
  • Meddelande till personal

Här hittar du Edlevo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Spara gärna länken till din mobils hemskärm, så når du enkelt informationen från skolan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
31 oktober 2023