Information gällande den öppna fritidsverksamheten åk 4 - 6

Från och med den 7 augusti 2023 kommer den öppna fritidsverksamheten ”Fritidsklubben” på Gunnarsboskolan övergå till ett ordinarie fritidshem för elever i årskurs 3-6.

Den öppna fritidsverksamheten ”Fritidsklubben” har funnits under tre läsår som ersättning till fritidshem. Den största skillnaden mot ett fritidshem är att en öppen fritidsverksamhet inte arbetar utifrån läroplanen med dess undervisning och värdegrund. Utifrån ett politiskt beslut kommer den öppna fritidsverksamheten till höstterminen i stället övergå till ett fritidshem. Ett fritidshem arbetar med omsorg, utveckling och lärande som en helhet, och undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Fritidshemmet kommer vara för elever i åk 3-6 och kommer vara i F-huset på Gunnarsboskolan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 maj 2023