Gunnarsboskolan

Gunnarsboskolan en solig dag

På Gunnarsboskolan går elever från hela kommunen i årskurs 4 till 6.

  • Antal elever: cirka 280
  • Öppen fritidsverksamhet: Om ditt barn går i årskurs 4 till 6 så finns istället för fritidshem en öppen fritidsverksamhet. Mer information och anmälningsblankett hittar du här.

Skolan ligger centralt i Mullsjö. Skolan är uppdelad i två byggnader, F-huset och H-huset där även skolans expedition finns.

"Vi vill ge våra elever de bästa möjligheter att möta framtiden som trygga individer med god självkänsla och tilltro till den egna förmågan."

Tillsammans

Lärarbehörigheten på skolan är hög och begreppet tillsammans är viktigt för oss. Det är tillsammans, elever och vuxna på skolan, vi bygger den verksamhet vi vill ha för att elever ska nå en så hög måluppfyllelse som möjligt. Tillsammans arbetar vi också för att alla ska känna trygghet och studiero så lärandet kan stå i fokus.

Förväntningar

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns skolgång! Att du visar dig intresserad av skolan, stöttar ditt barn och pratar positivt om skolan är en framgångsfaktor för ditt barns skolgång. Både du och skolan arbetar för att ditt barn ska lyckas och vi önskar under skolåren att få arbeta tillsammans med dig i en god relation och samverkan. I Välkommen till skolorna i Mullsjö kommun(pdf) kan du läsa mer om våra förväntningar på varandra och hur skolan fungerar enligt skollagen.

Trygghet

I skolan ska det inte förekomma någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I Likabehandlingsplanen(pdf) kan du läsa mer om hur skolan arbetar för en trygg verksamhet.

Våra skolor använder InfoMentor som plattform för kommunikation mellan hem och skola. Via familjewebben hittar du som vårdnadshavare följande:

  • Sjukanmälan
  • Schema och klasslista
  • Veckoplanen - veckobrev, läxor, mm
  • Information och nyheter från skolan
  • E-post till personal och klass
  • Elevens skriftliga omdömen, IUP och eventuellt åtgärdsprogram
    (kräver fördjupad inloggning via sms-kod)

Här hittar du Infomentorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Spara gärna länken till din mobils hemskärm, så når du enkelt informationen från skolan

För att få tillgång till InfoMentor - familjewebben krävs inloggningsnamn och lösenord. Detta får du när ditt barn börjar skolan. Om du saknar dessa kan du kontakta elevens klassföreståndare eller skolans administratör.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020