Fritidshem

Barn leker med en boll utomhus

Fritidshemmet är en verksamhet som finns tillgänglig för barnen före och efter skolan samt under skolans lov. Vi tar emot barn i åldern 6 till 13 år.

Vår uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Att göra det möjligt för föräldrar att kunna arbeta eller studera.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Öppen fritidsverksamhet

Om ditt barn går i årskurs 4 till 6 så finns istället för fritidshem en öppen fritidsverksamhet. Mer information och anmälningsblankett hittar du på sidan Öppen fritidshemsverksamhet.

Tieto Edu

Fritidshemmen använder den digitala tjänsten Tieto Edu för kommunikation mellan hem och fritidshem.

Stängningsdagar

Under läsåret 2021/2022 kommer förskolan och fritidshemmen ha följande stängningsdagar då all personal i verksamheten har gemensam planering och kompetensutveckling:

  • 16 augusti
  • 1 oktober
  • 10 januari
  • 25 maj

Kvällsomsorg

På Kronängs förskola finns kommunal kvällsomsorg för barn i fritidshem och förskola. Öppettider: Måndag till fredag mellan klockan 18:00 till 23:00. Läs mer om kvällsomsorg.

Ansökan och uppsägning

Här hittar du information om att ansöka och säga upp plats på fritidshemmet.

Björksäterskolan

Solen: förskoleklass och årskurs 1
Månen: förskoleklass och årskurs 1
0392-145 27, 0392-145 28, 0392-145 24


Gunnarsbo ABC

Bokstaven: årskurs 2 till 3
0392-144 10

Siffran: årskurs 2 till 3
0392-144 10


Kronängskolan

Vintergatan: årskurs 1
0392-145 26

Andromeda: årskurs 2 till 3
0392-145 23


Sandhems skola

Rödluvan: förskoleklass till årskurs 6
0392-144 62


Gunnarsboskolan

Öppen fritidshemsverksamhet: årskurs 4 till 6
0392-144 09

Node 'Malin Ingvall' with URL 'https://www.mullsjo.se/4.24e83a616b997088b41dad4.html' not found

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 augusti 2021