Förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång från förskola och är sedan hösten 2018 en obligatorisk skolform.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform, det innebär att det är skolplikt från 6 års ålder. Här får ditt barn en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper för att stimulera barnets utveckling och lärande och lägga en god grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen cirka fem timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

Att välja skola

Det finns alltid en skolplats för ditt barn i ditt närområde men i mån av plats går det även att välja en annan skola. Läs mer på sidan Val av skola.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023