Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och därför har behov av den undervisning som anpassade grundskolan erbjuder.

Anpassade grundskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Inom anpassade grundskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av utbildningen i ämnen.

Att vara elev i den anpassade grundskolan innebär att man undervisas och bedöms utifrån anpassade grundskolans läroplan och kunskapsmål. Skolgången kan vara som integrerade i klass på grundskolan eller skolgång på anpassad grundskola.

Om du har frågor om anpassad grundskola som skolform och rutiner för mottagande i anpassade grundskolan kan du kontakta kommunens barn- och elevhälsosamordnare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 november 2023