Trollängens förskola (preliminärt namn)

Målade händer i olika färg på pappersark

Trollängens förskola är under byggnation och kommer att stå färdig i augusti år 2023.

Förskolan byggs för cirka 120 barn i två plan med totalt 7 hemvister. På nedre plan kommer de yngsta barnen på förskolan att ha sina hemvister. Där kommer det också att finnas ett gemensamt torg/matsal anpassad för alla åldrar med en möblering som ger en känsla av både avskildhet och gemenskap. På det övre planet kommer de äldre barnen på förskolan att ha sina hemvister. Där kommer också finnas personalutrymmen och kontor för förskolans ledning.

Det planeras för en utegård som kommer att vara indelad i tre upplevelsezoner med flera mötesplatser. Den trygga zonen närmast förskolebyggnaden, den dynamiska zonen med stora möjligheter rörelse och den vilda zonen med en naturinspirerad sagostig.

Bullerbyns förskola och Sagotrollets förskola kommer att flytta till Trollängens förskola med start vecka 32.

Vill du veta mer Trollängens förskola är du välkommen att kontakta rektor eller biträdande rektor.

Trollängen förskola kommer att ha ett mottagningskök och matsal.

Du hittar matsedeln via webbappen Skolmaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du se vilken mat som serveras under veckan

Ansökan om specialkost

Om ditt barn behöver specialkost gör du en ansökan via vår e-tjänst ansökan om specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om det är av medicinska skäl måste ansökan kompletteras med ett läkarintyg. Prata alltid med köksansvarig vid inlämning av läkarintyg.

Vid frågor om kö och placering, ring kommunens växel på 0392-140 00 och be att få tala med kommunens placeringshandläggare.

Telefonnummer till förskolan

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
26 april 2023