Tallkottens förskola

Tallkottens förskola en solig höstdag

Tallkottens förskola ligger centralt i ett naturskönt område med skog, lekpark och fotbollsplan alldeles i närheten.

På förskolan får leken stort utrymme. Genom leken utvecklas bland annat barnens förmåga till att samarbeta, fantisera, visa hänsyn och empati. Innemiljön ses som föränderlig och barnen är med och planerar förskolans lek- och lärmiljö.

Vi har ett nära samarbete över hela förskolan där barnen ges möjlighet att besöka och leka på våra olika åldersindelade avdelningar. Detta gör att barnen lär känna pedagoger, miljö och kamrater likväl som pedagoger lär känna barnen vilket i sin tur underlättar inskolning till annan avdelning.

Utemiljön består av fyra gårdar som erbjuder varierande material och verktyg anpassat för utevistelse, utforskande och lek.

Vi tycker att det är viktigt att barnen bli sedda och känner sig värdefulla. Det ska kännas tryggt, roligt och lärorikt att vara på vår förskola. Kom gärna och besök oss!

Maten till Tallkottens förskola lagas i köket på Sandhems skola.

Du hittar matsedeln via webbappen Skolmaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du se vilken mat som serveras under veckan.

Ansökan om specialkost

Om ditt barn behöver specialkost gör du en ansökan via vår e-tjänst ansökan om specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om det är av medicinska skäl måste ansökan kompletteras med ett läkarintyg. Prata alltid med köksansvarig vid inlämning av läkarintyg.

Förskolan använder sig bland annat av instagram för att synliggöra förskolans utbildning och för att bidra till en utökad samverkan mellan förskola och hem. Du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen får ansöka om att följa den förskola ditt barn är placerad på.

I dokumentet Instagram i Mullsjö kommunala förskolor (pdf) , 126.1 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur förskolan använder sig av applikationen.


Vid frågor om kö och placering, ring kommunens växel på 0392-140 00 och be att få tala med kommunens placeringshandläggare.

Ängen: 0392–142 09, 0392–142 11

Gläntan: 0392–142 10, 0392–142 12

Se hur det ser ut på Tallkottens förskola!

Klicka på filmen så ser du hur det ser ut på förskolan.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 november 2023