Sandhems förskola

Barn med målade händer

Sandhems förskola ligger med skog och strövområden alldeles intill husknuten.

På Sandhems förskola arbetar vi målinriktat med att skapa en lustfylld och trygg miljö och vi tar vara på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. En viktig del är miljöer som utmanar och också skapar möten.

Vår fina utegård är vi mycket stolta över. Där utvecklar och utforskar barnen sitt kunnande om naturen, samtidigt som de också får bra motoriskt träning. Skapande verksamhet är både lustfyllt och lärorikt. Vi arbetar gärna med naturmaterial från vår natur. Vi vistas i skogen och har även gångavstånd till Sandhemsjön.

Välkommen att hälsa på oss!

Maten till Sandhems förskola lagas i köket på Sandhems skola.

Du hittar matsedeln via webbappen Skolmaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du se vilken mat som serveras under veckan.

Ansökan om specialkost

Om ditt barn behöver specialkost gör du en ansökan via vår e-tjänst ansökan om specialkost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om det är av medicinska skäl måste ansökan kompletteras med ett läkarintyg. Prata alltid med köksansvarig vid inlämning av läkarintyg.

Förskolan använder sig bland annat av instagram för att synliggöra förskolans utbildning och för att bidra till en utökad samverkan mellan förskola och hem. Du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen får ansöka om att följa den förskola ditt barn är placerad på.

I dokumentet Instagram i Mullsjö kommunala förskolor (pdf) , 126.1 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur förskolan använder sig av applikationen.

Vid frågor om kö och placering, ring kommunens växel på 0392-140 00 och be att få tala med kommunens placeringshandläggare.

Fröet: 0392-144 64

Kotten 1: 0392-144 65

Kotten 2: 0392-144 66

Kotten 3: 0232-144 63

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023